เชียงรายเตรียมจัดงานสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ประจำปี 2566

วันนี้ (12 ม.ค.66) พระครูขันติพลากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางสุพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงาน เพื่อเตรียมการจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2566 “2005 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานสำคัญ เป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นพระธาตุประจำปีเกิด (ปีกุน) ที่พุทธศาสนิกชน เคารพสักกะระบูชา จังหวัดเชียงรายจึงจัดงานสืบสานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ในทุกวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ หรือเดือนหกของทุกปี ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การเดินจาริกแสวงบุญ การปฏิบัติธรรม พิธีตักน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีสมโภชน้ำทิพย์ การทำบุญตักบาตร รวมถึงพิธีถวายเครื่องสักการะ สรงน้ำพระธาตุดอยตุง การจัดงานในปี 2566 ตรงกับวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2566 นี้
ในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการจัดงาน โดยได้นำผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ในปีที่ผ่านมา มานำเสนอให้คณะทำงาน ร่วมกันพิจารณา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในการนี้ วัฒนธรรมจังหวัด (นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์) ได้เสนอให้เพิ่มจอหลายๆ จอ แทนจอภาพ LED ในการเผยแพร่ เนื่องจากบางท่านที่เข้ามาร่วมงานไม่สามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง พร้อมกล่าวว่าให้เพิ่มจุดถ่ายรูปให้เพียงพอเพราะทุกๆ ปีมีผู้ที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตลอดจนขบวนการแสดงจากกลุ่มชาติพันธุ์ และขบวนจากทั้ง 18 อำเภอ มาร่วมสร้างสีสันภายในงานด้วย
ด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เสนอว่า ในการจัดงานทุกๆ ปี อยากให้ทางจังหวัดและคณะทำงานเพิ่มจุดไฮไลต์ที่สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชม เนื่องจากปีที่ผ่านมาหลังจากเปิดพิธีแล้ว ไม่มีคนเข้ามาเยี่ยมชม มีแต่หัวหน้าราชการเท่านั้นที่ไปร่วมงาน จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงนามและประสานไปยังอำเภอต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แก่ชุมชนต่างๆที่สนใจมาร่วมงาน ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย


ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ กล่าวว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ ได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ และเส้นทางที่จะเดินขบวนแล้ว โดยสำรวจพื้นที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตราย พร้อมนำกระสอบทรายไปกั้นทาง เพื่อให้วันงานรถกู้ภัยสามารถเข้าถึงได้ พร้อมทั้งแก้ไขพื้นที่ในบางจุดโดยไม่ทำลายความเป็นธรรมชาติที่สุด รวมถึงไม่ตั้งจุดขยะเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่อยากให้เศษขยะตกค้างในพื้นที่ พร้อมทั้งเสนอยกเลิกจุดลงทะเบียนเพื่อเป็นการลดขยะไปในตัว


นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ฝากให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ส่วนไหนที่ติดขัดให้ร่วมประสานงานให้ถูกจุด ทำเป็นรูปเล่มรายงาน และจะนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต่อไป พร้อมทั้งดูจำนวนคนที่เข้ามาร่วมงาน ไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยจนเกินไป เพื่อความสวยงามของขบวน ตลอดจนการดูแลจะได้ทั่วถึงทุกๆ คน
ท้ายนี้ พระครูขันติพลากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาจราจร และการขนส่งฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่สำหรับจอดรถให้เพียงพอต่อผู้ที่มาร่วมงาน เพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ที่จอดไม่เพียงพอ ตลอดจนจัดเตรียมเส้นทางการจราจรล่วงหน้า เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี