เปิดแล้ว! โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ชวนใส่เสื้อสีม่วงเชียงราย เข้าร่วมงานในวันนี้

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีพระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เป็นเจ้าอาวาสวัดห้วยลากั้ง

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมชม โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัครที่เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในจังหวัดเชียงราย

ค่ำวันที่ 30 พ.ย.65 ณ โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม โดยมี พระไพศาลประชาทร วิ.เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรการแพทย์ พยาบาล และประชาชนเข้าร่วมต้อนรับอย่างคับคั่ง

วัดห้วยปลากั้ง “โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม” สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ยาก โดยที่ผ่านมาวัดห้วยปลากั้ง เป็นสถานที่ทำบุญแบ่งปันสิ่งต่างๆ แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจึงหนึ่งในกิจกรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ซึ่งมีแรงบันดาลใจสำคัญจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อร่วมสานต่องานด้านทันตกรรมและโครงการ พอ.สว. ที่มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่าง ๆ และที่สำคัญ อำเภอเมืองเชียงราย เป็นอำเภอเดียวที่ไม่มีโรงพยาบาลประจำอำเภอ จึงได้ริเริ่มจัดสร้างขึ้น โดยการรักษาหลัก ๆ คือเรื่องของทันตกรรม หรือเกี่ยวกับฟัน ช่องปาก พร้อมตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้วันละประมาณ 500 คน และผู้ป่วยด้านทันตกรรมวันละประมาณ 120 คน สิ่งสำคัญคือการให้บริการ เน้นการทำบุญ โดยรับรักษาฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวันนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่นายกรัฐมนตรีได้ร่วมมาเยี่ยมชมที่โรงพยาบาล และได้เข้ากราบนมัสการพระไพศาลประชาทร วิ.เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กราบพระพุทธชินราช ณ พระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและติดตามความพร้อม การให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของโรงพยาบาลฯ โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้นำตรวจเยี่ยม พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้อง ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่มีจิตอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

สำหรับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลินิก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ เป็นต้น และให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดยไม่มีบริการนอนพัก ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้ หรือหากอาการหนักจะส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลใกล้เคียง และพร้อมเปิดบริการในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 นี้เป็นต้นไป และวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 จะเริ่มมีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ให้คนไข้กว่า 1,000 คนอีกด้วย

พระไพศาลประชาทร วิ. เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กล่าวว่าปัจจุบันทางวัดมีการดำเนินการหลายโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามแนวทางให้ความเมตตากับคนทุกชนชั้น และหนึ่งในนั้นคือการก่อสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากังเพื่อสังคมแห่งนี้ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ ที่มีรูปทรงอาคารเป็นเรือยาว 108 เมตร สูง 7 ชั้น ขนาด 90 เตียง เพื่อเอาไว้บริการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยฟรี โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ยังมีผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยและอื่นๆ ที่เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีได้ยากเป็นจำนวนมาก กระนั้นโรงพยาบาลจะเน้นในเรื่องทันตกรรมหรือฟันและช่องปากส่วนแต่ก็สามารถรับรักษาโรคทั่วไปและสามารถตรวจภายในอวัยวะประเภทตับ ไต ปอด ฯลฯ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยได้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้จะมีการทำงานประสานกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์กรณีต้องส่งต่อหรือรีเฟอร์ผู้ป่วยหนักด้วย

พระไพศาลประชากร วิ.กล่าวอีกว่าเนื่องจากการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้เริ่มต้นในช่วงที่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ราคาของวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 300% ทำให้การคำนวนการใช้งบประมาณช่วงแรกว่าจะใช้ประมาณ 400 ล้านบาท ปรากฎว่าเมื่อประสบเหตุดังกล่าวทำให้ต้องใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 730 ล้าน

“โรงพยาบาลไม่ได้หวังกำไรหรือทำธุรกิจแต่เป็นการทำบุญ ทั้งยังเป็นเวทีแห่งการสาธารณสุข จ.เชียงราย และเป็นพื้นที่ให้หน่วยคัดกรองต่างๆ รวมถึงการควบคุมโรคโดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่โดย เฉพาะเมื่อต้องการใช้พื้นที่โดยหลวงพ่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้หมด สิ่งสำคัญที่สุดคือบุคลากรทางการแพทย์ต้องมีจิตสาธารณะ และมารยาททางสังคมโดยมีความเป็นผู้ให้เพื่อความสุขของปวงชน” พระไพศาลประชากร วิ.กล่าว และว่าในอดีตตนเคยเปิดคลินิครับรักษามาแล้ว 15 แห่ง มีผู้ป่วยไปใช้บริการวันละ 200 คนซึ่งเห็นว่าน้อยไปจึงได้สร้างโรงพยาบาลเพื่อจะรองรับผู้ป่วยให้ได้วันละประมาณ 500 ราย ทำให้ต่อไปนี้ทางวัดจะไม่มีการก่อสร้างโครงการใหม่ๆ อีกแล้วเพราะจะมีการใช้งบประมาณที่มุ่งไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นหลักต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

………………

วัดห้วยปลากั้ง ขอเชิญชวนชาวเชียงรายใส่เสื้อสีม่วงเชียงราย เพื่อเข้าร่วมงานเปิดโรงพยาบาลฯ ในวันนี้ เวลา 09.39 น.

วัดห้วยปลากั้ง
553 หมู่ 3 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร.053-150274, 086-6200647
FB: วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย – Wat Huay Pla Kang

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
แจกอาหารเจ ฟรี! ในเทศกาลกินเจ 2566 บริเวณพื้นที่สถานี สห. มทบ.37 ค่ายเม็งรายมหาราช
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด 19 Moderna Bivalent
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับบริการนวด ฟรี!!!! 22-25 พ.ค.นี้
“เทศกาลหยุดยาวสงกรานต์” หากเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤติ เข้ารักษาได้ทุก รพ.ที่อยู่ใกล้ ตามนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิ์ทุกที่” ของรัฐบาล
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ (29/03/66) มีค่าเกิน 91 ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ