มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’ ครั้งแรกในไทย เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแพทย์แผนจีน

มฟล. จดลิขสิทธิ์ ‘ระบบจัดการจุดฝังเข็ม’

สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพ.มฟล.) ได้พัฒนาระบบจัดการจุดฝังเข็ม (MFU ACUPUNCTURE) เพื่อบันทึกประวัติการรักษาของคนไข้และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

โดยมีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. ซึ่งในปัจจุบันเปิดสอนใน 3 สาขาวิชาคือ การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และกายภาพบำบัด ซึ่งจะได้นำระบบจัดการการรักษามาใช้เพื่อบันทึกประวัติการรักษาเฉพาะจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็ม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการรักษาของโรงพยาบาล มฟล. ต่อไป

อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ คณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ และผู้อำนวยการ รพ.มฟล. กล่าวว่า หลังจากทดลองนำระบบการจัดการจุดฝังเข็มมาใช้กว่า 2 ปี พบว่ามีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ปัจจุบันได้มีการจดลิขสิทธิ์ระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย

ระบบจัดการจุดฝังเข็ม หรือ MFU ACUPUNCTURE ของสถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีการคิดค้นและพัฒนาระบบร่วมกันของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งอาจารย์ แพทย์จีนผู้ทำหัตถการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการใช้งานระบบดังกล่าว จะมีการบันทึกข้อมูลประวัติผู้มารับบริการแผนจีน ทำให้การบันทึกข้อมูลเวชระเบียนสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัยต่อการสูญหายของข้อมูล และง่ายต่อการเรียกข้อมูลออกมาใช้งาน นับเป็นการบูรณาการความรู้ของบุคลากรในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับศาสตร์แผนจีน ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้บันทึกข้อมูลผู้มารับบริการด้านศาสตร์แผนจีน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกประวัติและการเก็บรักษาข้อมูล ลดการใช้กระดาษในองค์กร สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งยังคำนึงถึง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกด้วย”

นายธีรวัฒน์ ปันทะวงค์ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.มฟล. กล่าวว่า “ระบบจัดการจุดฝังเข็ม ใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Application ที่สามารถบันทึกข้อมูลหัตถการ จุดฝังเข็ม และชื่อย่อจุดฝังเข็มตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ทำการบันทึกลงบนฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ของ BMS HOSxP Application (โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นใช้สำหรับสถานพยาบาล) ซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งจุดฝังเข็มต่าง ๆ ของร่างกายในรูปแบบกราฟิก 2 มิติ และจุดฝังเข็มสามารถเชื่อมโยงกับ ICD 10 TM (บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ) ซึ่งปัจจุบันเรากำลังพัฒนาระบบและทดลองใช้ในการรักษาเพื่อครอบคลุมคลินิกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ทั้งแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด”

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมโครงการ  “The secrets of French Macarons” เรียนรู้ความลับของมาการองฝรั่งเศส
ไม่ว่าจะเรียนที่ไหนก็ช้อป iPad ราคาเพื่อการศึกษาได้ ลดสูงสุด 4,000.- !
“อาดัม (Adam)” เมนูรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน เทศกาลชาและกาแฟ ประจำปี 2566
“VolCaneNo กาแฟภูเขาไฟอ้อย” เมนูชนะเลิศอันดับหนึ่งในงาน เทศกาลชาและกาแฟ ประจำปี 2566
เทศกาลเชียงรายเมืองชาและกาแฟ “Tea & Coffee Festival 2023” วันที่ 6-7 ก.ค.นี้
มฟล.ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ผลักดันจัดทำแผนพัฒนาเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ หรือ Chiang Rai Wellness City