เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 และดนตรีในสวน

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566

เปิดเทศกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงรายเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ใน “เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม” ครั้งที่ 19 และดนตรีในสวน

ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566

ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย

เปิดเทศกาลท่องเที่ยว จ.เชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนประชาชน และผู้ประกอบการในจังหวัด เตรียมพร้อม “ฤดูกาลท่องเที่ยวนครเชียงราย”

  • พิธีเปิดงานเชียงรายดอกไม้งาม อุทยานไม้ดอกเมืองหนาว ใจกลางนครเมืองเชียงราย
  • งานตักบาตรดอกไม้
  • งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บริเวณหอนาฬิกานครเชียงราย
  • พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย

  • ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่
  • เทศกาลอาหาร อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาลนครเชียงราย
  • เทศกาลซา-กาแฟ
  • พิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนเข็งรายมหาราช
  • ถนนคนเดินทุกวันเสาร์
  • ถนนคนม่วนทุกวันอาทิตย์

รอต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่เพียงแค่การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยว แต่สร้างความสุขรอยยิ้ม ความทรงจำมิรู้ลืม ที่ “นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม”

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย