11 ต.ค.|ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565

11 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย เชิญชวนตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์- สามเณร จำนวน 179 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 06.00 น. ตั้งแต่เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ถึง สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในเวลาเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
กำหนดการ “พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย” เนื่องในโอกาสเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
“พิธีบวงสรวง สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย และ ฟ้อนเมืองไหว้สาปูจาพญามังราย”
26 มกราคม 2567 | ครบรอบ 762 ปี ในการก่อตั้งเมืองเชียงราย
งานประเพณีสืบชะตาทะเลสาบเชียงแสน ส่งเสริมภูมิปัญญาและเสน่ห์ท้องถิ่น