เยาวชนชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) คว้า 1 ใน 10 สุดยอด นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ

นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

เยาวชนชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) คว้า 1 ใน 10 สุดยอด นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ระดับประเทศ

นางสาวนราภรณ์ บุญบำเรอ เยาวชนจากชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอด นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จากการนำเสนอผลงาน “One Day With Me in สบคำซิตี้” ซึ่งจัดโดยกระทรวง​วัฒนธรรม​ 

เมื่อวัน​ที่​ 28 กันยายน​ ที่ผ่านมา ​ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานแถลงข่าวโครงการชุมชนแชมป์เปี้ยน นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ขึ้น ณ ห้องแกลอรี่ 2 ชั้น 1 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานฯ มอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษา เป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนในการเป็นต้นแบบนักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่ช่วยบอกเล่าถึงอัตลักษณ์ มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา อาหาร เทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม บริการทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจโดดเด่นของชุมชน เพื่อ​ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น

โดยนางสาวนราภรณ์ บุญบำเรอ เยาวชนจากชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) อ.เชียงแสน​ จ.เชียงราย​ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอด นักเล่าเรื่อง “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท จากผลงาน “One Day With Me in สบคำซิตี้” ซึ่งผลงานดังกล่าว​จะได้รับการผลิตใหม่เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก​ ช่อง 7 โดยทีมงานกันตนา ผ่านรายการเรื่องจริงผ่านจอ และเรื่องจริงผ่านจอไนท์ไลฟ์อีกครั้ง

//สวท.เชียงราย https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/53714