เปิดให้จองสิทธิ์.. เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอก จ.พะเยา

เริ่มเปิดให้จองสิทธิ์ เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอก จ.พะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2565 จ้าาา

ขั้นตอนการจองสิทธิ์

1. การจองสิทธิ์

 • 1.1 จองสิทธิ์ผ่านเบอร์ 0630187000 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ซึ่งการโทรจองสิทธิ์ 1 ครั้ง สามารถจองสิทธิ์ได้หนึ่งกลุ่มเท่านั้นโดยกลุ่มละไม่เกิน 10 คน หากกรณีเกิน 10 คน ต้องทำการจองสิทธิ์ใหม่
 • 1.2 จองสิทธิ์ผ่าน Application line ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. line official account : https://lin.ee/Gvy5Ft0
 • 1.3 กำหนดการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอก (โปรแกรมขึ้นดอย 2 วัน 1 คืน โดยอบรมก่อนขึ้น 1 วัน ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.)
  …สามารถสแกน QR code (ดังรูปภาพด้านล่าง) หรือ

.

2. การจัดเตรียมเอกสาร

 • 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน (นักท่องเที่ยวอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) และหลักฐานการได้รับวัคซีน (COVID-19) โดยแนบหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการได้รับวัคซีน (COVID-19) ของทุกคนที่อยู่ในกลุ่มของท่าน (ตามตัวอย่าง ดังรูปด้านล่าง)
 • 2.2 ให้แต่ละกลุ่มแจ้งชื่อตัวแทนกลุ่มไว้สำหรับติดต่อประสานงานแล้วจัดส่งเอกสารตามข้อ 2.1 ผ่าน Application Line สามารถเพิ่มเพื่อนตามลิ้ง : https://lin.ee/Gvy5Ft0 โดยให้จัดส่งเอกสารในเวลา 09.00 – 16.30 น. ของวันถัดไปหลังจากที่ได้จองสิทธิ์

3. การยืนยันการจองสิทธิ์

 • 3.1 เมื่อกลุ่มนักเที่ยวที่ได้จองสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ภายใน 3 วันก่อน วันเดินทางเจ้าหน้าที่จะโทร Confirm การจองสิทธิ์จากตัวแทนกลุ่ม และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือ ลด จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มและหากติดต่อไม่ได้ภายใน 3 วัน ดังกล่าวข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
 • 3.2 เมื่อได้รับการ Confirm จากเจ้าหน้าที่แล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการ ข้อปฏิบัติ รายชื่อลูกหาบ (สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริหารลูกหาบ) และแจ้งข้อมูลรถสำหรับในการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยว

4. การอบรม

 • อุทยานแห่งชาติดอยหลวง กำหนดให้นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล ดอยหลวง-ดอยหนอก ต้องเข้ารับการอบรมก่อนเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในด้าน กฎระเบียบ ข้อขังคับ ข้อควรปฏิบัติ และกติกาต่าง ๆ ในการเดินเส้นศึกษาธรรมชาติ ดอยหลวง-ดอยหนอก ซึ่งจะมีการอบรม 1 วัน ล่วงหน้า เช่น จองสิทธิ์วันที่ 1 ตุลาคม ให้เข้ารับการอบรมวันที่ 30 กันยายน เป็นต้น
 • โดยจะมีการอบรม 1 รอบ คือ เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

***หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวท่านใดไม่เข้ารับการอบรมถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่อนุญาตให้เข้าเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยเด็ดขาด

อัตราค่าบริการ

 • 1 ค่าเข้าเขตอุทยานฯ 20 บาท / คน (ชาวต่างชาติ 100 บาท /คน)
 • 2 ค่ากางเต็นท์ในเขตอุทยานฯ 30 บาท/คน
 • 3 ค่าเจ้าหน้าที่นำทาง 800 บาท /คน/วัน (นักท่องเที่ยว 10 คน / เจ้าหน้าที่ 1 คน)
 • 4 ค่าบริการลูกหาบ 1,000 บาท/คน/วัน (น้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม หากเกินคิดกิโลกรัมละ 50 บาท) จำนวนลูกหาบขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
 • 5 ค่าบริการรถรับ-ส่ง 2,000 บาท/คัน (รถ 1 คันรองรับนักท่องเที่ยว 5 คนพร้อมสัมภาระ)
  • ขาไป จากสวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่-จุดรวมพล
  • ขากลับ จากจุดสิ้นสุด-สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่
 • 6 ค่าบริการจัดการขยะ 30 บาท / นักท่องเที่ยว 1 คน
 • 7 ค่าธรรมเนียมการจอง+ค่าใบประกาศ 50 บาท/ นักท่องเที่ยว 1 คน

หมายเหตุ

 • หน้าที่เจ้าหน้าที่นำทาง
  • 1. ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ประสานงาน และเตรียมความพร้อมก่อนเดินป่า
  • 2. ตรวจสอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งของต้องห้าม
  • 3. กำกับ ตักเตือน ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของเส้นทาง เช่น ไม่ทิ้งขยะระหว่างทาง ไม่ส่งเสียงดัง ไม่เก็บหา นำออกซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ
  • 4. ช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
  • 5. การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รบกวนธรรมชาติและผู้ร่วมทาง
  • 6. ดูแลเส้นทาง กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุง ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก ของเส้นทาง และจุดพักแรม
 • หน้าที่ลูกหาบ
  • 1. รับผิดชอบ ดูแล นำ-ส่ง สัมภาระของนักท่องเที่ยว
  • 2. นำขยะทั้งหมดออกจากป่า เช่น นำขยะทั้งหมดที่นำเข้าไปออกจากป่า และจัดการขยะอย่างถูกต้อง
  • 3. ช่วยเหลือ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว คอยสนับสนุนเจ้าหน้าที่นำทาง ในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
  • 4. การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รบกวนธรรมชาติ และผู้ร่วมทาง ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ
  • 5. ดูแลเส้นทาง กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุง ตรวจสอบสภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และความสะอาดของเส้นทางและจุดพักแรม

กำหนดการ

 • วันที่ 1
  • เวลา 15.00-16.00 น. ลงทะเบียน อบรมกฎระเบียบ เตรียมความพร้อมก่อนเดินขึ้น ดอยหลวง-ดอยหนอก ณ สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (หากประสงค์พักค้างคืน เทศบาลตำยลบ้านสาง มีบริการที่พัก เป็นลางกางเต็นท์/โฮมสเตย์ของชุมชน) https://maps.app.goo.gl/W9zvTdzhkWCDowwf9
 • วันที่ 2
  • เวลา 6.30 น. พร้อมกันที่สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่เพื่อตรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งของต้องห้าม
  • เวลา 7.00 น. ออกเดินทางไปยัง จุดรวมพล ดอยหลวง-ดอยหนอก
  • เวลา 8.00 น. เดินทางขึ้นดอยหลวง-ดอยหนอก
   • สันหมูแม่ด้อง
   • ทุ่งหญ้าเด่นสะแกง
   • จุดชมวิวกว๊านพะเยา
   • บันไดก่ายฟ้า
   • พักค้างแรมบนยอดดอยหลวง
 • วันที่ 3 เดินทางไปดอยหนอก ลงทางอ่างเก็บน้ำบ้านตุ่น เมื่อเดินทางลงมาถึงจุดสิ้นสุด รถรับ-ส่ง รับกลับ สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่และมอบใบประกาศ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง โทร : 063-0187000 หรือทางไลน์: https://lin.ee/Gvy5Ft0

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย บริการนั่งรถโค้ชฟรี เดินป่าคีรีชัยยามะ ดอยสะเก็น ขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
คืนนี้ที่พะเยา |​ 31​ ธ.ค.66​ ​เคาท์ดาวน์ และเที่ยวงาน “มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว – ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา”