กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10 หลักสูตร 1 ปี

.

.

ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 10 หลักสูตร 1 ปี

คุณสมบัติ

  • อายุตั้งแต่ 16-40 ปี
  • จบการศึกษาชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า
  • ร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรง

สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 2 ตึกอนุสรณ์ 50 ปี โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

โดย สแกน QR code

เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 053-910600 ต่อ 1264 ในเวลาราชการ

//สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย