จังหวัดเชียงราย เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ 4 – 10 กันยายน 2565

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย แจ้งส่วนราชการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ 4 – 10 กันยายน 2565

นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการจังหวัด มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายกอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ให้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565 และเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือระบบสื่อสาร หากเกิดสถานการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้ทันที พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย (กอปภ.จ.ชร.) ทราบทันทีทางโทรศัพท์หมายเลข 053-717318 ต่อ 23 และรายงานทุกระยะจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ทั้งนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยง กอปรกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (225/2565) ลงวันที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. แจ้งว่า ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 6 เมตร และกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 36/2565 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมขัง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขังระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2565 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย (อำเภอเมืองเชียงราย แม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และแม่สรวย) กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

สำหรับประชาชน ขอให้ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ และระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อ

  • สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 053-177318 ต่อ 24
  • สายด่วนนิรภัย : 1784

//สวท.เชียงราย https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/52903