เชียงราย สรุปเหตุการณ์อุทกภัยจากพายุ “มู่หลาน” พร้อมเร่งหน่วยงานดำเนินการแก้ไขให้สถานการณ์กลับมาปกติดังเดิม

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประชุมสรุปสถานการณ์ผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์กรณีเกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนมู่หลาน ตั้งแต่วันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 พร้อมเร่งดำเนินการ เพื่อให้สถานการณ์กลับมาปกติดังเดิม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ตามที่ได้เกิดเหตุฝนตกต่อเนื่อง อันเป็นผลกระทบมาจากพายุโซนร้อน “มู่หลาน” ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 11- 13 สิงหาคม 2565 อันเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบในวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่ 9 อำเภอ 36 ตำบล 243 ครัวเรือน ภายในที่ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้า สรุปประเด็นดังนี้

– บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 1,672 ครัวเรือน

– พื้นที่การเกษตร พืชไร่ 550 ไร่

– พืชสวน 200 ไร่

– นาข้าว 4,770 ไร่

– ฝาย 3 แห่ง

– รายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 38 ปี

– หลายพื้นที่มีอัตราน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่ถนน สะพาน ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ พื้นที่นาของเกษตรกรได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขังเป็นจำนวนมาก

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการซ่อมแซม และเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ พร้อมกล่าวว่าร้านค้าบางส่วนในพื้นที่ ตลาดสายลมจอย อำเภอแม่สาย ได้เริ่มเปิดแล้ว ซึ่งคาดว่าร้านค้าจะสามารถเปิดเป็นปกติในเร็ว ๆ นี้ และได้มอบหมายให้นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ตลาดสายลมจอย อำเภอแม่สาย ส่วนการสำรวจความเสียหาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม และเก็บข้าวของทำความสะอาดร้านค้า บ้านเรือน ภายหลังปริมาณน้ำลดลงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดนำเครื่องแรงดันน้ำสูง มาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบและภายในร้านค้าต่าง ๆ ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงมหาดไทย​ พร้อมคณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ และหน่วยงานที่​เกี่ยวข้อง​ จะดำเนินการลงพื้นที่อำเภอแม่จัน​ อำเภอแม่สาย เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์​น้ำ การปฏิบัติ​งานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ​ประชาชน​ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค​บริโภค​ ให้​ประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบ​จาก​เหตุการณ์​ในครั้งนี้​ด้วย