สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง คุณภาพดี ราคาประหยัด

จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงสีสิริอินเตอร์เนชั่นเนล จำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง คุณภาพดี ราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพให้ประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคา

โดยมีจุดจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่

1. ร้านกาดล้านเมือง ณ ตลาดล้านเมือง

2. บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ณ ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนคนเชียงราย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565

จำหน่ายข้าวหอมมะลิ บรรจุถุง 5 กก. ราคา 160 บาท ข้าวหอมปทุม บรรจุถุง 5 กก. ราคา 135 บาท และจะเพิ่มจุดจำหน่ายในบริเวณสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อีกจำนวน 6 แห่ง ต่อไป

//สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
24 – 26 พ.ย. นี้ | งาน “ธงฟ้าสินค้าราคาประหยัด”
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดจุดจำหน่าย-เชื่อมโยงสินค้าเกษตรและชุมชน
ผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า (East-Northern Thailand & GMS Expo) ที่จังหวัดอุดรธานี
8 สินค้า GI จังหวัดเชียงราย และประวัติความเป็นมา
ประมวลภาพกิจกรรม “งานเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า GI เชียงรายเเบรนด์ ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ครั้งที่ 1”
โครงการพาณิชย์ ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย Lot 21 หมู ไก่ ไข่ น้ำมันพืช ราคาถูกลดถึง 40%