ภาพบรรยากาศความสวยงามในงาน "มหรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

สวยจริง... มาเที่ยวกันหรือยัง ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์หลากหลายสีสัน ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ในงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย  2020 (Chiangrai ASEAN flower festival 2020 )

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564 
ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น  โดยเปิดเป็นสวนที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ำ” ครั้งแรกของชาวเชียงรายกับการนำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัย เนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน และมีความสวยงามตระการตา การแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำกลางลำน้ำกก ความยาวกว่า 200 เมตร อุโมงค์ไฟแห่งศิลป์ ความยาวกว่า 100 เมตร ขนาบลำน้ำกกในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย กาดหมั้วครัวล้านนา การจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า อาทิ เช่น การแสดงเรือนวิถีชีวิตชนเผ่า ผามภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงรายในด้านต่าง ๆ  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดี  ผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดแสดงนิทรรศการของสถาบันการศึกษา เป็นต้นในการจัดงานได้กำหนดมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยนักท่องเที่ยวทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนเข้าเที่ยวชมงาน
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย  2020 ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 18.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020" ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมขัวศิลปะเชียงราย ตลอดจนภาครัฐ และเอกชนจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และยกระดับเป็นงานท่องเที่ยวระดับอาเซียน กระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ เปิดโอกาสให้ประชาชนสร้างรายได้ ด้วยการนำผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และพันธุ์ไม้มาจำหน่าย ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และสินค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โอกาสนี้ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ เพื่อพระราชทานเป็นที่ระลึก ในโอกาสเสด็จไปทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 ซึ่งจะมีไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 โดยเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ มีกิจกรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน อาทิ การเปิดสวนฯ ภายใต้แนวคิด "สวน แสง ศิลป์ อิงสายน้ำ"ครั้งแรกของชาวเชียงราย กับการนำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัย เนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีชีวิตในยามค่ำคืน ,การแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำกลางลำน้ำกก อุโมงค์ไฟแห่งศิลป์ ในรูปแบบศิลปะร่วมสมัย,ลานประติมากรรม Street Art ที่ให้ผู้ชมงานแต่งแต้มสีสันบนผืนผ้าใบ Wall Art ตลอดจนอุทยานกล้วยไม้ และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีกาดหมั้วครัวล้านนา และจัดแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์

ร้านค้า OTOP สินค้ามากมาย จากถนนคนเดินภายในงาน อาทิ ของฝาก ของทานเล่น ของใช้ ที่ผู้ประกอบการคัดสรรนำมาจัดจำหน่ายภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 มาเที่ยวงานแล้วช่วยกันอุดหนุนสินค้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในช่วงค่ำ ยังได้จัดการแสดง แสง สี เสียง ผ่านม่านน้ำกลางลำน้ำกก  เป็นการแสดงแสงสีเสียง น้ำพุดนตรีที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ที่มาแต่งแต้มสีสันบนสายน้ำกก อย่าลืมมาชมความงดงามกันนะคะ


 

นั่งสามล้อ เที่ยวงานไม้ดอกอาเซียน ปลอดภัย
อีกหนึ่งสีสันภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 ที่มีพื้นที่จัดงานกว้างขวางและกิจกรรมมากมาย ขอเชิญนักท่องเที่ยวใช้บริการรถสามล้อที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น  ค่าบริการเพียงเที่ยวละ 40 บาท  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้คำนึงถึงความปลอดภัยจึงทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถสามล้อทุกคันก่อนเริ่มให้บริการนักท่องเที่ยวในทุก ๆ วัน


ทางเข้างานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020
1.ข้างโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมปลาย)
2.ข้างศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน
3.ทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงฯสถานที่จอดรถ (ฟรี)
1.กองร้อย อส. 
2.สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
3.ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.เชียงราย (หลังสำนักงาน อบจ.เชียงราย)
4.หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
5.หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ


จุดคัดกรอง COVID-19 ทางเข้าชมงาน
1.หลังโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
2.หน้าข่วงวัฒนธรรม
3.หน้ามหาวิทยาลัยพะเยา
4.หน้าศูนย์บริหารจัดการขยะ อบจ.เชียงราย


อย่าลืม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นักท่องเที่ยวทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในแต่ละพื้นที่เพื่อลดความแออัด จำกัดจำนวนผู้เข้าชมสวนไม้ดอก


นอกจากนี้ ทางเพจของงาน ยังได้แนะ 4 เทคนิคง่ายๆ ถ่ายรูปดอกไม้ให้สวยได้ด้วยมือถือ
ถ่ายดอกไม้ยังไงก็ไม่สวยสักที...วันนี้แอดมินมีเทคนิคดีๆมาฝาก เตรียมให้พร้อมไม่ว่าจะกล้องมือถือ หรือกล้องใหญ่ มาสัมผัสลมหนาว พร้อมชมไม้ดอกนานาพรรณ เคล้าการแสดงแสงสีเสียงตระการตา  พร้อมงานศิลป์จากหลากหลายศิลปิน ที่ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020
จากที่เคยถ่ายภาพด้วยมุมกว้าง..ค่อยขยับเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆ เปลี่ยนเป็นดอกไม้เข้ามาอยู่เต็มเฟรม จะสามาถเก็บความงดงามของสีสันและกลีบดอกไม้ได้อย่างเต็มอิ่ม

 ดอกไม้สีสวย...หากเราหลีกเลี่ยงหามุมมองให้ดอกไม้โดดเด่นยิ่งขึ้น เช่นให้พื้นหลังเป็นใบไม้ที่สีเข้มกว่าเพื่อตัดหรือเสริมความโดดเด่นให้กันและกัน

 หยดน้ำเล็กๆ...หรือแสงแดดที่ลอดกระทบกลีบดอกไม้ บางครั้งก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆได้มากกว่าแค่สีสัน สองมองหาอะไรที่ซ่อนอยู่ อาจจะได้รูปที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อขึ้นมาก็ได้

แน่นอนว่า สีสันคือพลังของดอกไม้ การหามุมมองที่พุ่มแน่นและมีจังหวะ จะยิ่งดึงพลังของสีสันออกมาได้มากยิ่งขึ้น...  

ได้เทคนิคดีๆแบบนี้ รีบไปกันเลยจ้า ไปเที่ยวกัน ที่
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย  2020 (Chiangrai ASEAN flower festival 2020 )
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 - 10 มกราคม 2564  ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม
//องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร.097 921 5595 

ภาพและข้อมูลจากเพจ มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020


---
จากสถานการณ์การการแพร่ระบาด COVID-19 ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย มีความห่วงใยนักท่องเที่ยวทุกคน ท่องเที่ยวด้วยความปลอดภัย แนะควรรักษามาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

- สวมใส่หน้ากากอนามัย 

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- หมั่นล้างมือหรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์

- เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

- สแกนแอพไทยชนะ และหมอชนะเพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด

ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะขอรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว สามารถสอบถามและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

FB : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย

E-mail: tatchrai@gmail.com

--------------------------------

// การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงราย

448/16 ถนนสิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

โทร. 053717433, 053744674-5 แฟกซ์. 053717434

ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย และพะเยา , แนะนำการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ , เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการท่องเที่ยว การจัดงานเทศกาลประเพณี และกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ของภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ ตามที่ได้ประสานแจ้งข่าวมา

#ฮักเจียงฮาย