เที่ยวเวียงแหง เมืองแห่งความสุข


เขาว่าเวียงแหง หรือเมืองแหง เป็นเมืองแห่งความสุข ผู้คนมีวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย เป็นอำเภอเล็กๆสุดชายแดนพม่าของเชียงใหม่ด้านทิศตะวันตก ขับรถจากตัวอำเภอเชียงดาวเข้าไปเวียงแหง แทบจะไม่เจอรถสวนทางกัน  ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและธรรมชาติที่สวยงาม ยังมีวัฒนธรรมที่หลากหลายถึง 9 ชาติพันธุ์ในเวียงแหง

กำแพงเมือง ก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอเวียงแหง  
กำแพงเมืองตั้งอยู่บนดอยเลาวู จุดแวะพักระหว่างทาง มีจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวได้ชัดเจน ที่นี่มีตลาดผักผลไม้สดที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายในราคาไม่แพง มีร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยว และห้องน้ำบริการ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ


วัดฟ้าเวียงอินทร์ 
อยู่สุดชายแดนไทย-พม่า มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยพระนเรศวร เจดีย์อยู่ฝั่งไทย วัดอยู่ฝังพม่า
"มารชินเจดีย์" มีความหมายว่า "เจดีย์ชนะมาร" สันนิฐานว่าสร้างขึ้นบนพื้นที่เจดีย์เก่าในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งของอำเภอเวียงแหงโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ดอยดำ 
โครงการหลวงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ไปสัมผัสดอยดำ 0 องศา  ทานปลาเรนโบว์เทราต์  ชื่นชมวิถีชนเผ่า ท่องเที่ยวป่าเขาลำเนาไพร ลิ้มลองคาเวียร์ สัญชาติไทยเพียงแห่งเดียว 

- จุดชมวิว ซี หลง ซัง หรือหุบเขามังกรตะวันตก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงานอีกที่หนึ่งของอำเภอเวียงแหง
- โครงการหลวงดอยแปกแซม เป็นสถานีสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม แก่ชาวบ้านในพื้นที่
- ดอยค้ำฟ้า  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีจุดชมวิว บ้านพักและลานกางเต้นท์
- พระบรมธาตุแสนไห  เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ เป็นศูนย์รวมจิตใจคนในอำเภอเวียงแหง และ เป็น พระบรมธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงแหง


และยังมีทีพักและโฮมสเตย์เล็กๆอีกมาก ใครมองหาที่เที่ยวใหม่ๆลองไปเที่ยวดูครับ  


ที่พักในทริปนี้ 
บ้านพักเวียงแหง บ้านสวนสันติสุขการเดินทาง
จากเชียงใหม่/เชียงราย ใช้เส้นทางไปทาง อ.เชียงดาว จะมีป้ายบอกทางไป อ.เวียงแหง ไปตามป้ายไม่มีหลงแน่นอน จากเชียงดาวไประยะทางน่าจะราวๆ 70-80 กม ผ่านถนนคดโค้งใช้เวลาราวๆ 3 ชั่วโมง 


🔷 รถตู้บริการเชียงใหม่-เชียงราย
ติดต่อที่ สรรณ์ชัย รถเช่า