เชียงรายไข้เลือดออกระบาดหนัก..แม่จัน-เมืองเชียงราย ผู้ป่วยสะสมสูงสุด..

ครึ่งปีนี้..ยอดทะลุเกือบพันคนแล้ว เชียงรายไข้เลือดออกระบาดหนัก..แม่จัน-เมืองเชียงราย ผู้ป่วยสะสมสูงสุด..


        สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย แจ้งว่าไข้เลือดกำลังระบาดหนัก เฉพาะเดือนกรกฎาคม 63 เพียงเดือนเดียวพบผู้ป่วยรวมกันทั้งจังหวัด 343 คน จากเดือนมกราคม มีผู้ป่วย 39 คน กุมภาพันธ์ 24 คน มีนาคม 24 คน เมษายน 28 คน พฤษภาคม 182 และมิถุยายน 321 คน ทำให้ทั้งจังหวัดมียอดรวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปี 961 คน


    ซึ่งจากสถิติจะเห็นว่าเดือน มิ.ย.-ก.ค.ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว โดยพบผู้ป่วยมากพื้นที่ อ.แม่จัน ในเดือน มิ.ย.มากถึง 139 คนและเดือน ก.ค.จำนวน 106 รองลงมาคือ อ.เมืองเชียงราย ที่มีผู้ป่วยในเดือน มิ.ย. 68 คนและเดือน ก.ค.พุ่งขึ้นเป็น 118 คน


     อย่างไรก็ตามมีหลายพื้นที่ที่ผู้ป่วยมีจำนวนลดลง เช่น อ.แม่ฟ้าหลวง จากเดือน พ.ค.พบผู้ป่วยมากถึง 65 คน เดือน มิ.ย.ลดลงเหลือ 44 คน และเดือน ก.ค. 23 คน แต่เจ้าหน้าที่ยังคงกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน พร้อมคุมเข้มพื้นที่เพื่อป้องกันการระบาดทั้งเรื่องการตรวจสุขภาพ ฉีดพ่นหมอกควันระงับเชื้อ เฝ้าระวังผู้ป่วย ฯลฯ    ด้านนายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เปิดเผยว่าได้ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายภายในบริเวณบ้าน วัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ ด้วยมาตรการ “3 เก็บ 3 โรค” คือ

 1.เก็บบ้าน วัด โรงเรียน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก


2.เก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยสำรวจทุกจุดที่มีน้ำขัง เช่น จานรองกระถาง ยางรถยนต์เก่า ภาชนะที่ไม่ใช้ ที่รองกันมด อ่างบัว อ่างน้ำ ฯลฯ และใส่ทรายอะเบจในทุกภาชนะที่จำเป็นต้องรองน้ำไว้ใช้ และ 


3.เก็บน้ำ โดยปิดภาชนะให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ และช่วยป้องกัน 3 โรค คือ ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย กรณีหากพบว่ามีอาการไข้ 2 วัน และอาการไม่ดีขึ้น ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาต่อไป       ดัานทหารร้อย ม.3 ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะช้าง อ.แม่สาย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครกิจการพลเรือน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านต่างๆ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ต.เกาะช้าง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทและเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชน.