สวนรุขชาติแม่ฟ้าหลวง ( ดอยช้างมูบ )

      สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง อยู่ห่างจากสวนแม่ฟ้าหลวงและพระตำหนักดอยตุง ราวๆ 10 กิโลเมตร  เป็นจุดที่สูงที่สุดบนยอดดอยช้างมูบ ความสูงจากระดับน้ำทะเล  1,500 เมตร ริมชายแดนไทย-เมียนมาร์  เป็นที่รวมพันธุ์ไม้หายาก กล้วยไม้ป่า เช่น เอื้องตาเหิน เอื้องเงิน ม่อนไข่  โดยเฉพาะกุหลาบพันปี ที่หาดูได้ยาก หลากสี หลายสายพันธุ์ จากนานาประเทศ ทั้งในเอเซีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย ซึ่งได้นำมาปลูกจนผลิดอกงดงามที่นี่  ประวัติสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง

       ป่าบนดอยช้างมูบ เดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมจากการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่น ไม้ใหญ่ถูกตัดโค่นจนเป็นเขาหัวโล้น เป็นพื้นที่สีแดง และเส้นทางลำเลียงยาเสพติดสิ่งผิดกฏหมาย เมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราฯ เสด็จมาพบแต่หญ้าปกคลุม จึงมีพระประสงค์ที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม ในปี พ.ศ.2535 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนองพระราชดำริสร้างสวนรุกขชาติพื้นที่ 250 ไร่บนดอยช้างมูบ เพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ที่เคยพบบนดอยช้างมูบ และเทือกดอยตุงขึ้นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นเอาไว้ พร้อมกับปลูกสนสามใบเป็นไม้เบิกนำสร้างร่มเงา จนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจุดชมความงามของทะเลหมอก       ภายในจัดเป็นแปลงดอกไม้จำนวนมาก หนึ่งในนั้นเป็นพันธุ์ไม้หาดูยากอย่าง "กุหลาบพันปี" ที่จะบานสะพรั่งทั่วสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ชนนี ทรงมีพระดำรัสให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำกุหลาบพันปีจากเชียงตุง ซึ่งกำลังถูกทยอยตัดไปทำฟืน มาปลูกที่ดอยช้างมูบ รวมกับต้นกุหลาบพันปีสายพันธุ์อื่นๆที่มีการอนุรักษ์ไว้ จนบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาว  ทำให้สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวงกลายเป็นสวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากนี้ เส้นทางในสวนรุกขชาติ ยังเดินตามไหล่เขา ลอดใต้อุโมงค์ไปจนถึงระเบียงชมวิวสามแคว้น ซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลไปจนถึงชายแดนพม่าและลาว  มีลำธารเล็ก ๆ ที่มีน้ำไหลเย็นตลอดปี และบนเนินด้านหน้าทางเข้าสวนรุกขชาติมีสถูปขนาดเล็กสูงประมาณ 3 ม. สร้างไว้บนก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนช้างหมอบ จึงเรียกว่า “สถูปช้างมูบ” เป็นสถูปโบราณไม่ทราบประวัติที่แน่นอน แต่น่าจะมีอายุกว่า 100 ปี


เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 - 17.30 น. 


มีค่าเช้า 

บุคคลทั่วไป 90 บาท

นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ 45 บาท

เด็กสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตร เข้าชมได้ฟรี !!


** ทุกปี ในวันที่ 18 ก.ค ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนรุขชาติแม่หลวงแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมฟรี **


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โครงการพัฒนาดอยตุง 

หมายเลข 02 252-7114  หรือ 053 767 015