วัดพระธาตุจอมสัก 1 ใน พระธาตุ 9 จอม

วัดพระธาตุจอมสัก เป็นอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมไหว้ พระธาตุ 9 จอม จ.เชียงราย

ตั้งอยู่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-703196 มีพระอธิการอภิเดช เป็นเจ้าอาวาส

 

ประวัติพระธาตุ พระธาตุจอมสัก เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง เป็นวัดสังกัดมหานิกาย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำกกมากนัก ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 92 ไร่ บริเวณรอบๆ เป็นวัดสวนป่าสัก จึงได้ชื่อว่าวัดพระธาตุจอมสัก จากการสำรวจของหัวหน้ากรมศิลปากรในครั้งนั้นได้ภาพถ่ายทางอากาศของวัดพระธาตุจอมสักมาดู พบว่าบริเวณรอบๆ มีคูน้ำล้อมรอบอยู่ จากหลักฐานทางที่จารึกบนใบลานพบว่า สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีศรีเชียงแสน จนถึงสมัยพระเจ้าพังคราช กษัตริย์แห่งราชวงค์โยนก องค์ที่ 24ได้มีพระเถระองค์หนึ่งชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี นามพระพุทธโฆษาจารย์ ได้นำพระบรทสารีริกธาตุจากประเทศลังกามาถวายพระองค์จำนวน 16 องค์ พระเจ้าพังคราชทรงโปรดให้แบ่งพระธาตุออกเป็น 3 ส่วน

- ส่วนหนึ่งประดิษฐานอยู่บนพระธาตุดอยจอมทอง

- ส่วนที่สองประดิษฐานอยู่บนพระธาตุจอมกิติ

- และส่วนที่สามนำมาประดิษฐานที่พระธาตุดอยบ้านยาง

 

วัดพระธาตุเหมาะสำหรับการมาสักการะท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล สภาพถนนและการเดินทางสะดวก มีลานบนวัดสามารถนำรถส่วนตัวขึ้นไปจอดด้านบนได้เลย

 

 

 

 

ในวันพุธขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมานานถึง 3 ปี ฐานกว้าง 3 วา สูง 6 วา 3 ศอก จากการล่มสลายของเมืองทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดร้าง หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ. 2490 พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้เป็นประธานในการบูรณะพระธาตุองค์ใหม่ โดยสร้างครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ และพร้อมกับสร้างวิหารเรือนไม้สักยกใต้ถุนตั้งอยู่ทางเหนือขององค์เจดีย์ และรอบๆองค์เจดีย์ มีการสร้างพระพุทธรูปปางต่างๆ เช่นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปางมารวิชัย และมีการสร้างบันไดขึ้นไปยังองค์เจดีย์อีกด้วย และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระธาตุจอมสักจนถึงทุกวันนี้

 

ความเชื่อ ในการไหว้ พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลตำบลบ้านดู่ โทร. 053-703653

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลติดต่อ : วัดพระธาตุจอมสัก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

โทร / แฟ็กซ์ 053-703196

 

การเดินทาง : จากตัวอำเมืองมุ่งหน้าไปทางบ้านดู่ ทางเข้าวัดพระธาตุจอมสักจะอยู่ช่วงหมู่บ้านสันตาลเหลือง ตรงข้ามกับยูเทิร์นหน้าศูนย์ YMCA เชียงราย มีป้ายบอกด้ายซ้ายมือชัดเจน ขับรถผ่านหมู่บ้านเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นพระธาตุจอมสักตั้งเด่นอยู่บนยอดเขาด้านทิศตะวันตก

 

https://map.google.com/?q=19.953657,99.829869