โครงการลิ้นจี่บินได้การส่งมอบผลผลิตลิ้นจี่เที่ยวบินปฐมฤกษ์ เชียงราย – ภูเก็ต

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการกระจายผลผลิตคุณภาพไปสู่ผู้บริ โภค โดยใช้กลไก สหกรณ์เข้าช่วยเหลือค้านการตลาดแก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศที่ดำเนินการขับเคลื่อนด้านการตลาดตามน โยบายการส่งเสริมผลไม้ ผ่านสถาบันเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2565

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์และ เสนอขายเพื่อรับจองลิ้นจี่ ล่วงหน้า (Pre order) ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ใน จังหวัด และหน่วยงานราชการในพื้นที่ พิจารณาสั่งซื้อผลผลิตลิ้นจี่ ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างสหกรณ์ ผู้ผลิตผลไม้กับสหกรณ์ผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ เป็นการกระจายผ่านเครือข่ายสหกรณ์ขนาดใหญ่ระดับอำเภอ ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์รวมถึงซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ โดยมียอดสั่งซื้อลิ้นจี่จากเครือข่ายสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด, สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ภูเก็ต จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองถลาง จำกัด แบบตะกร้า 3 กิโลกรัม จำนวน 770 ตะกร้า 2,3 10 กิโลกรัม จัดส่ง ด้วยวิธีการขนส่งทางอากาศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอร์คาร์โก โซลูชั่น จำกัด (UACS)ที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จำนวน 1,000 กิโลกรัม สำหรับผลผลิตส่วนเกินจำนวน 1,310 กิโลกรัม บริษัทฯ คิดค่าขนส่งกิโลกรัมละ 12 บาท รวมเป็นเงินค่าขนส่งจำนวน 15,720.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก เป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งจำนวน ถือเป็นโอกาสดี ที่เกษตรกรจะได้จัดส่งผลผลิตทางการเกษตรทางอากาศ ที่ใช้ระยะเวลาในการขนส่งระยะสั้น โดยรวม ประมาณ 2 ชั่วโมงเศษ ทำให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคได้โดยเร็ว โดยท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดย น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ได้สนับสนุนกิจกรรมและช่วยอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา
แนะนำโปรแกรมเที่ยว 3 วัน 2 คืน เชียงราย
ททท.สำนักงานเชียงราย  ขอเชิญร่วมงานเคาท์ดาวน์จังหวัดเชียงราย และพะเยา
อัพเดท! ตารางเดินรถประจำทางสาธารณะ รับ-ส่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เข้าเมืองเชียงราย