วันนัดพบแรงงาน จ.เชียงราย 23-24 พฤษภาคม 2565

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “วันนัดพบแรงงาน” ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 2 บิ๊กซีเชียงราย 1

กิจกรรมภายในงาน

  • สัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง มากกว่า 20 แห่ง
  • แนะแนว/ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
  • ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
  • บริการให้คำปรึกษาต่างๆจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

นายจ้าง/สถานประกอบการ สนใจเข้าร่วมรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งาน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายจัดหางานในประเทศ 053-152054 ต่อ 312 หรือ 416