ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้วยการมอบส่วนลดราคาห้องพัก 200 สิทธิ์ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักในจังหวัดลำปางและลำพูน

คิดจะพัก คิดถึง SHA PLUS นัดมาแอ่วลำปาง ลำพูน

ตามที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้นำเสนอโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย โดยกิจการที่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA ได้ มี 10 หมวด ได้แก่
1. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
2. โรงแรม/ ที่พัก และสถานที่จัดประชุม
3. นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
4. ยานพาหนะ
5. บริษัทนำเที่ยว
6. สุขภาพและความงาม
7. ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
8. กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
9. โรงละคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม
10. ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ
จากมาตรฐาน SHA สู่ SHA Plus

นางสาวยุรีพรรณ  แสนใจยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่าเกิดจากแนวคิดที่ต้องการจะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้มายังจังหวัดลำปางและลำพูน รวมถึงสร้างการรับรู้พื้นที่ว่าสถานประกอบการที่พักมีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA Plus ด้วยการจัดส่วนลดราคาห้องพัก ในกิจกรรม “คิดจะพัก คิดถึง SHA PLUS นัดมาแอ่วลำปาง ลำพูน” โดยมอบ 200 สิทธิ์ แก่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ณ ที่พักในจังหวัดลำปางหรือลำพูนที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีป้ายแสดงมาตรฐาน SHA Plus โดยผู้เข้าพักต้องแสดงหลักฐาน Boarding Pass ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สหรือสายการบินนกแอร์รวมถึงบัตรโดยสารรถไฟหรือรถโดยสารประจำทาง ลงทะเบียนตาม QR Code ณ ที่พักที่เข้าร่วมโครงการ รับส่วนลดราคาห้องพักทันที ห้องละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 และขอสงวนสิทธิ์ เพียง 200 สิทธิ์เท่านั้น

รายละเอียดและที่มาของการจัดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม : คิดจะพัก คิดถึง SHA PLUS นัดมาแอ่วลำปาง ลำพูน

ความเป็นมาของการจัดกิจกรรม
ตามที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน สมัครเข้าร่วมโครงการ SHA ซึ่ง
ย่อมาจาก Amazing Thailand Safety & Health Administration ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานจากทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการยกระดับมาตรการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยจังหวัดลำปางมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมสมัคร 45 ราย จังหวัดลำพูน 26 ราย ก่อนที่ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐาน SHA Plus
ที่เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเกิน 70% ซึ่งมีสถานประกอบการที่พัก จังหวัดลำพูน
10 ราย และลำปาง 9 รายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ททท.สำนักงานลำปาง จึงมีแนวคิดที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานได้มีโอกาสในการ
นำเสนอความพร้อมของสถานประกอบการว่ามีความปลอดภัยภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข
จึงคิดจัดกิจกรรม “คิดจะพัก คิดถึง SHA PLUS นัดมาแอ่วลำปาง ลำพูน” ด้วยการมอบส่วนลดห้องพักให้กับ
นักท่องเที่ยว 1 ห้อง ต่อ 1 สิทธิ์ รับส่วนลดห้องพักทันที 200 บาท ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1.ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways และ Nok Air ลงทะเบียนตาม QR Code พร้อมแสดง
หลักฐาน Boarding Pass ณ เคาน์เตอร์ โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดลำปาง ลำพูน

2.ผู้ที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways และ Nok Air ลงทะเบียนตาม QR Code พร้อมแสดง
หลักฐาน Boarding Pass ณ เคาน์เตอร์ โรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus จังหวัดลำปาง ลำพูน

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : ระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

กลุ่มเป้าหมาย : นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด
สิทธิ์: รับส่วนลด 200 บาท / ห้อง จำกัดเพียง 200 สิทธิ์(จังหวัดลำปาง 100 สิทธิ์ จังหวัดลำพูน 100 สิทธิ์)
ททท.สำนักงานลำปางขอสงวนสิทธิ์ เพียง 200 สิทธิ์เท่านั้น หากครบจำนวน จะแจ้งให้ทราบทันทีและปิดการ
มองเห็นใน Google Doc

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
  2. กระจายรายได้ให้กับพื้นที่
  3. สถานประกอบการได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกิดการบอกต่อในลักษณะ word of mouth

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานลำปาง  โทร. 054-222214 หรือ Website: www.tourismlampang-lamphun.com  หรือผ่านเพจเฟสบุ๊ค ททท.สำนักงานลำปาง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
E-Book : 5 เส้นทางท่องเที่ยวย้อนวันวานลำพูน ร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกจาก ททท.สำนักงานลำปาง ด่วน!! 30 รางวัลเท่านั้น
ททท.สำนักงานลำปาง ชวนเที่ยวเส้นทาง Low Carbon แอ่วลำพูน.. เพียงครึ่งราคา!!
“ครั่งคราฟท์ @ ลำปาง” E-Book ต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน Fashion อีกหนึ่ง Soft Power ของ จ.ลำปาง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
12 จุดเช็คอินคลายร้อน ลำปาง – ลำพูน
ททท.สำนักงานลำปาง จัดกิจกรรมพัก+ชิม+ช็อป+เที่ยวลำพูน&ลำปาง รับเลย..กางเกงลวดลายอัตลักษณ์ ลำพูนและลำปาง รุ่น Limited Edition ฟรี!!