จังหวัดเชียงราย เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่เครือข่าย ภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพบุคลากร สินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมหลัก : เชียงรายเบียนนาเล่ (Chiang Rai Biennale) 2023 ในวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทีคการ์เดนท์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) พ.ศ.๒๕๕๔ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน นายภานุมาส ปัญญามงคล ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ นายโชติศิริ ดารายน นายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ร.ต.อ.สมใจ รักเสมอ ผู้แทนสารวัตรตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย นางธนัญญา เชิดโฉม รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมขัวศิลปะ และศิลปินเชียงราย และตัวแทนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน ๘๐ คน โดยได้มีการถ่ายทอดสด ผ่านสื่อออนไลน์ ทางเพจ Facebook ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย, สมาคมขัวศิลปะ

อีกทั้งยังมีกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อย ระดมสมองเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงราย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงต้นปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากการแบ่งกลุ่มหน่วยงาน องค์กรภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๘ กลุ่ม ระดมความคิดเห็นในส่วนที่จะเกิดประโยชน์/ผลกระทบ ต่อจังหวัดเชียงรายและประเทศไทย ตลอดจนบทบาท ภารกิจของหน่วยงาน องค์กร ชาวเชียงราย ที่จะมีส่วนร่วมในการร่วมเป็นเจ้าภาพ เจ้าบ้านที่ดี และสนับสนุนการจัดงานฯ เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นนั้น ไปใช้ประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม สร้างศักยภาพที่ดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายต่อไป

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สมาคมขัวศิลปะ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย ที่พร้อมสนับสนุนการจัดงาน ผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองศิลปะระดับโลกต่อไป

พัชรนันท์ แก้วจินดา / มุทิตา ธิงาเครือ : รายงาน
ธีรพงษ์ มนต์ขลัง / พร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ : ภาพ
อภิชาต กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชียงราย เปิดกิจกรรม นิทรรศการพาวิลเลี่ยนสร้างการรับรู้งานมหกรรม ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยว | เ ชี ย ง ร า ย • เดือนมกราคม – มีนาคม 2566 (อัพเดทข้อมูล 27 ม.ค.66)
เชียงรายพร้อม ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวไทยทางรถยนต์ทางด่านพรมแดนเชียงของอย่างอบอุ่น
ขัวศิลปะ ขอเชิญประชาชนทั่วไปร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย” ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศมูลค่ากว่า 50,000 บาท
อัพเดต!! จุดชมดอกพญาเสือโคร่ง จ.เชียงราย | 22 ม.ค.66
ททท.จับมือสายการบินแอร์เอเชีย ชวนเที่ยวเมืองไทย ด้วยแคมเปญ“เมนูเปิดประสบการณ์ใหม่ เมืองรองมิรู้ลืม”