เชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเทิง คณะสงฆ์อำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง หน่วยงานราชการ สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเทิง ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาคมพ่อค้าและประชาชนอำเภอเทิง

เชิญร่วมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

ร่วมเป็นเจ้าภาพปัจจัยถวายพระสงฆ์ เจ้าภาพโรงทานและน้ำดื่ม แจ้งความประสงค์ได้ที่ นางสาวไพรัชน์ พันธ์วิไล ผู้ใหญ่บ้านบ้านเวียงจอมจ้อ โทร.081 021 8587

เรื่องที่เกี่ยวข้อง