จ.พะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร เปิดชมและชิมลิ้นจี่จากสวนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565  ณ สวนภูษิต ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา เป็นประธานในการเปิดแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าจังหวัดพะเยา โดยมีนางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ภายใต้โครงการพัฒนา ศักยภาพด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจําหน่าย ทั้ง Online และ Offline สร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร รวมทั้งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สินค้าจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ลิ้นจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดพะเยาที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน มาร่วม 53 ปี ซึ่งลิ้นจี่ต้นแรกที่นํามาปลูกที่จังหวัดพะเยา เมื่อปี 2512 โดยอาจารย์ทองคํา สารถ้อย และจังหวัดพะเยา เป็นแหล่งผลิตหนึ่งใน 3 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ได้ผลผลิตในปี 2565 ประมาณ 5,000 กว่าตัน ร้อยละ 80 ปลูกในพื้นที่อําเภอแม่ใจ ร้อยละ 90 เป็นพันธุ์ฮงฮวย ที่เพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยต่อการทําสวนลิ้นจี่ของเกษตรกร ทําให้ คุณภาพของสิ้นจี่แม่ใจพะเยา มีความหอมอร่อย หวานอมเปรี้ยว เนื้อแห้ง มีลักษณะเฉพาะและมี ความโดดเด่น ทั้งรสชาติ และมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากแหล่งผลิตอื่น ดังคํากล่าวที่ว่า “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ประกาศให้ “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” ขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันเกษตรกรได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา สัญลักษณ์ GI 17 ราย ซึ่งเป็นความ ภาคภูมิใจของเกษตรกรและชาวจังหวัดพะเยาที่มีพืชเศรษฐกิจสําคัญที่สร้างรายได้ สามารถมีแบรนด์ลิ้นจี่ที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะพื้นที่ เป็นของตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มได้

          นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการตลาดแลประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และพะเยา กล่าวว่า ททท. ได้บูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐ เอกชน สมาคม/ชมรมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดในปี 2565 ด้วยกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การทำตลาดร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่าน Bloggers และสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ททท.สำนักงานเชียงรายจึงกำหนดแคมเปญการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาภายใต้ชื่อ “แอ่วพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทยลื้อที่เชียงคำ” ผนวกทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าด้วยกัน … https://www.chiangraifocus.com/8995/

จึงขอเชิญร่วม ชิม ช้อป ลิ้นจี่ ของดีพะเยา หนึ่งปีมีครั้งเดียว และขอเชิญชวน สั่งซื้อ ลิ้นจี่ GI “ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา” และ “ลิ้นจี่คุณภาพ พะเยา” สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 054-431636
สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ที่ ลิงก์นี้ https://docs.google.com/…/1DeKCqyopukUYu2WJrTob6uELECWf…

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เชิญร่วมงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน
ททท.เชิญร่วมแข่งขัน Chiang Rai Marathon 2022 
กิจกรรมระดมความคิดเห็นการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.เชียงแสน
ปฏิทินกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย-พะเยา เดือนกรกฎาคม 2565
เชียงรายจัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ธงศิลปะ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” โดยศิลปินเชียงราย อย่างยิ่งใหญ่
Green Season #เที่ยวหมู่บ้านหน้าฝน (ผาฮี้เชียงราย)