ททท. สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัส PHAYAO in GREEN SEASON “แอ่วพะเยา ชิมลิ้นจี่ที่แม่ใจ ไปสัมผัสวัฒนธรรมไทลื้อที่เชียงคำ”

มาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดพะเยาที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมไทลื้อที่น่าค้นหา ลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน GI ..

มาสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดพะเยาที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมไทลื้อที่น่าค้นหา ลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจสินค้าคุณภาพ มาตรฐาน GI คุณภาพ หอม หวาน อร่อย ของจังหวัดพะเยา และร่วมงานประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ครั้งที่ 45 ที่มีแค่ที่เดียวในโลก

ชิมลิ้นจี่แม่ใจ สินค้า Gl พะเยา
อำเภอแม่ใจเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา มีคุณภาพ กลิ่นหอม รสหวาน ลูกใหญ่ น่ารับประทาน หลากหลายพันธุ์ให้เลือกสรร และมีผลผลิตในช่วงปลายเมษายน พฤษภาคม ไปจนถึง มิถุนายน ของทุกปี

วัฒนธรรมไทลื้อเชียงคำ
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อที่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งต่อเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สำหรับชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในแถบตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ มีการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนด้วยรถราง รวมถึงกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ไทลื้อ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทำและเลือกชิม อาทิ การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ชิมอาหารเมนูขันโตกไทลื้ออันเป็นเอกลักษณ์

ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา
ประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง ในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ทั้งนี้ เนื่องในวันวิสาขบูชา มีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณกว๊านพะเยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 053-744674-5

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย จัดงานตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” 2567
ตักบาตรเป็งปุ๊ด | 21 พ.ค.67
ชวนเที่ยวงาน “ม่วนจอย เดินจิม ผลไม้ถิ่น สับปะรดลิ้นจี่เจียงฮาย” | 22-26 พ.ค.นี้
จังหวัดพะเยาชวนเที่ยวงานประเพณีไหว้สา​ บูชาพระเจ้าตนหลวง 16-22 พ.ค.นี้
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567