UPDATE ตารางเดินรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 อบจ. เชียงราย พร้อมให้บริการตามมาตราการป้องกันโควิด-19 เปิดให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างจังหวัด โดยได้กำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด D-M-H-T-T-A ผู้โดยสารต้องวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าในบริเวณโถงผู้โดยสาร สวมหน้ากากอนามัยตลอดการใช้บริการและการโดยสาร ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยครั้ง

ความจำเป็นหากคนเชียงรายกลับบ้านเกิด หยุดยั้งการแพร่ระบาดโควิค – 19 ในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย สบายใจ กันทั้งเมือง เดินทางมาเชียงราย กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ “ ฮักเจียงฮาย “ เพื่อความปลอดภัย

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงรายโดยรถโดยสารประจำทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประสานงานกับขนส่งจังหวัดเชียงราย ในการอำนวยความสะดวกบันทึกข้อมูลของท่านผ่านแอพพลิเคชั่น “ ฮักเจียงฮาย “ เพื่อให้คนเชียงรายสามารถกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัย

สำหรับท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง ขอความร่วมมือรายงานตัวกลับ อสม เมื่อถึงปลายทางและปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารสอบถามข้อมูลการเดินทางล่วงหน้า หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-773989

ตารางเดินรถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่)

1.) บริษัท ขนส่ง 99 จำกัด โทร 053-774369
– เชียงราย – กรุงเทพ เวลา 18.30 น.

2.) บริษัท สมบัติทัวร์ โทร 053-701338 หรือ 1215
– เชียงราย – ลำปาง – กรุงเทพ เวลา 08.30 – 18.30 น.
– เชียงราย – นครพนม เวลา 11.00 – 15.30 น.
– เชียงราย – ขอนแก่น เวลา 09.45 – 18.00 น.

3.) บริษัท บางกอกบัสไลน์ โทร 053-774022
– เชียงราย – ลำปาง – กรุงเทพ เวลา 13.00 – 18.30 น.

4.) บริษัท บุษราคัม โทร 081-9804817
– เชียงราย – กรุงเทพ เวลา 18.30 น.

5.) บริษัท ไทยพัฒนากิจขนส่ง
– เชียงราย – เชียงใหม่ – ลำปาง เวลา 09.00 – 17.00 น. โทร 053-266480
– เชียงราย – ฝาง เวลา 08.15 – 14.15 น. โทร 062-5193099
– เชียงราย – ภูเก็ต เวลา 14.00 น. โทร 053-266480

6.) บริษัท ปิยะชัยพัฒนา โทร 053-266480
– เชียงราย – ด่านนอก เวลา 09.00 น.

7.) บริษัท นครชัยทัวร์ โทร 053-773606
– เชียงราย – นครราชสีมา เวลา 15.30 – 19.30 น.

8.) บริษัท นครชัยแอร์ โทร 053-773522
– เชียงราย – กรุงเทพ เวลา 18.00 น.
– เชียงราย – อุบลราชธานี เวลา 14.00 น.
– เชียงราย – ระยอง เวลา 15.30 – 17.00 น.

9.) บริษัท วินทัวร์ โทร 053-953392
– เชียงราย – พิษณุโลก เวลา 09.15 น.

10.) บริษัท คิงด้อมทัวร์ โทร 062-5155365
– เชียงราย – นครสวรรค์ เวลา 08.00 น.

11.) บริษัท แพร่ยานยนต์ โทร 053-773861
– เชียงราย – แพร่ เวลา 08.00 – 17.00 น.

12.) บริษัท อีสานทัวร์ โทร 062-5155365
– เชียงราย – ขอนแก่น เวลา 18.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 053 -773989

(ข้อมูลอัพเดท : 18 เมษายน 2565)