เชียงรายประชุมคณะทำงานรองรับมาตรฐาน SHA+ ขานรับนโยบายจังหวัดเตรียมรับการท่องเที่ยว

12 พฤศจิกายน 2564 ที่ร้านอาหารท่าน้ำภูแล ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อรองรับมาตรฐาน SHA Plus โดยมีนายสรรเสริญ ศีติสาร รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน SHA+ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

โดย ททท.สำนักงานเชียงราย ได้เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไปพร้อมกับด้านสุขอนามัยหรือมาตรฐาน SHA (Standard Health Administration) 10 ประเภท ประกอบด้วย โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ภัตตาคารร้านอาหาร นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ การจัดกิจกรรม จัดประชุม โรงละคร โรงมหรสพ ยานพาหนะ สุขภาพและความงาม กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ในจังหวัดเชียงรายได้รับมาตรฐาน SHA แล้วกว่า 244 แห่ง

เพื่อยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้นเป็นมาตรฐาน SHA+ ที่พนักงานในสถานประกอบการจะต้องได้รับวัคซีนแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ซึ่งขณะนี้ในจังหวัดเชียงราย มีผู้สมัครขอรับมาตรฐาน SHA+ แล้วประมาณ 60 แห่ง

ดร.อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำหรับมาตรฐาน SHA+ จะเป็นเครื่องหมายสร้างมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดเชียงรายเราต้องเตรียมพร้อม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ธันวาคม นี้ ประกอบกับเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นโอกาสที่ดีที่เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง