ปิดเทอมนี้ พาเด็กๆ มาทำกิจกรรมดีๆ กับ “พิพิธภัณฑ์เล่นได้สัญจร” ณ ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย


ห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย x โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้ นำของเล่นเดินทางสัญจรไปห้องสมุดเสมสิกขาลัยเชียงราย (ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล)

ชวนเด็ก ๆ และครอบครัว มาเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยมี ลานเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้สัญจร มาพร้อมของเล่นมากมาย ของเล่นพื้นบ้าน ของเล่นนวัตกรรม ของเล่นเล่นด้วยกัน คัดสรรการเล่นให้เหมาะกับเด็ก ๆ ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งกิจกรรม “ของเล่นทำเอง” ที่เปิดวันละ 6 รอบรอบละ 20 คน

ลงทะเบียนผ่าน QRcode ทีโปสเตอร์ หรือลงทะเบียนที่ลิงก์
จับจองรอบ/เวลา ได้เลยนะคะ
https://forms.gle/3gGdCuuPKJtsDsNBA

สัญจร 2 ครั้ง
– วันเสาร์ 26 มีนาคม 2565 และ วันเสาร์ 2 เมษายน 2565
– เวลา 9.30 -16.30 น. (กิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย เล่นฟรีตลอดงาน)