ขอเชิญเข้าร่วม workshop การบริหารเงินในกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อบุคลากรการศึกษาโดยเฉพาะ!

เพราะนักการศึกษารุ่นใหม่ ไม่ใช่แค่หาเงินได้ ต้องบริหารเงินเป็นด้วย

รับสมัครนักการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่ใกล้เคียง
เข้าร่วม กิจกรรม “Financial Literacy workshop for educator: นักการศึกษารุ่นใหม่จัดการเงินง่าย มั่งคั่งได้ด้วยตนเอง”
workshop การบริหารเงินในกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อบุคลากรการศึกษาโดยเฉพาะ!

ร่วมกิจกรรมเพื่อความเข้าใจในการวางแผนการเงินด้วยตนเอง เรียนรู้เทคนิคการเป็นหนี้อย่างปลอดภัยและมีความสุขพร้อมทั้งสร้างแนวทางการเกษียณอย่างมั่งคั่ง

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ลีโอ เชียงราย สเตเดียม (Leo Chiang Rai Stadium)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/GUpun5iGieMkm3hBA หรือ สแกน QR Code
รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คนเท่านั้น
ปิดรับสมัครเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมทั้งมีผลการตรวจ ATK ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม