สถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ออกคำสั่งเตือนภัยการถูกหลอกลวงทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ สปป.ลาว

สถานทูตไทย ณ กรุงเวียงจันทน์ ออกคำเตือนคนไทยที่จะลักลอบเข้าไปทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำ อาจถูกหลอกทำงานผิดกฎหมาย