ม.แม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนาม MOU วิจัยสมุนไพรไทย เพื่อต่อยอดพัฒนายา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมพิธีลงนามกับบริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด บันทึกข้อตกลงทำความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) การวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อต่อยอดพัฒนายา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ณ ห้องประชุมคํามอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดพิธีบันทึกทำความร่วมมือ MOU กับบริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ปจำกัด ( Miskawaan Health Group Company หรือ MHG ) นำโดย มร. เดวิด บอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด นาย พอล เคนนี่ กรรมการบริหาร และ ดร.รีเบคก้า เซอร์เบล หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์โดยมีศูนย์วัฒนธรรมสมุนไพรครบวงจรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ,สำนักแพทย์ศาสตร์ ,สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ,สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเป็นยาผลิตภัณฑ์สุขภาพในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ ณห้องประชุมคํามอกหลวง ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากธรรมชาติตั้งแต่ระดับห้องปฏิบัติการ( In vitro )ระดับสัตว์ทดลอง( In vivo)และการวิจัยทางคลินิกเพื่อเป็นการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในการป้องกันรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ บริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด เป็นกลุ่มผู้ให้บริการด้านการแพทย์เชิงบูรณาการชั้นนำระดับโลกที่นำเทคโนโลยีทางการแพทย์การวินิจฉัยและการรักษาที่ดีที่สุดจากประเทศเยอรมันนีสู่ประเทศไทยให้บริการผู้ป่วยด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันรวมไปถึงการรักษาและการฟื้นฟูสำหรับโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคมะเร็งและเบาหวาน ซึ่งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกว่า 2000 รายการซึ่งมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงในการรักษาโรคต่างๆของมนุษย์รวมถึงสมุนไพรไทยฟ้าทะลายโจรในปัจจุบันในประเทศไทยใช้รักษา covid-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนทางนี้ บริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเหล่านี้เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันโรคร้ายแรงและยังมุ่งหมายที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรอาหารและยา( อย.) อีกด้วย