ททท.เชียงราย เชิญร่วมกิจกรรมเที่ยวเชียงราย จิบชากาแฟ ลุ้นรางวัล กว่า 300 รายการ

ททท. สํานักงานเชียงราย เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ CHIANG RAI COFFEE & TEA SEASON” เที่ยวเชียงราย จิบชากาแฟ ลุ้นรางวัลกับ ททท. กว่า 300 รางวัล

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ร้าน Melt in your Mouth อ.เมือง จ.เชียงราย ททท.สำนักงานเชียงราย ได้จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “ CHIANG RAI COFFEE & TEA SEASON” ที่จะมีขึ้นในเชียงรายระหว่าง 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ จ.เชียงราย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากในช่วงฤดูท่องเที่ยว หลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “Blooming Chiang Rai : บานสะพรั่งเชียงราย” ตามนโยบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้มีการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

*** นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการสํานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงาน เชียงราย เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพ ทางการท่องเที่ยวในหลายด้านด้วยกัน ทั้งความ สวยงามทางธรรมชาติ ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ กิจกรรม เทศกาล งานประเพณีต่างๆ นอกจากนี้ จังหวัดเชียงราย ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของชาและกาแฟ เพราะเป็นพืชยุทธศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัด มีการพัฒนาส่งเสริม อย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ภายใต้แนวคิดการผลิตเกษตรยั่งยืน ไม่ทําลายระบบ นิเวศ สิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก แหล่งผลิต และส่งออกเมล็ดกาแฟอาราบิก้า และชาชั้นดี ไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นชาและกาแฟที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก

*** ดังนั้น ททท. สํานักงานเชียงราย จึงจัดกิจกรรมครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สายการบินไทยเวียตเจ็ท สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาคเหนือเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัด เชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟ ชมรมชาและกาแฟเชียงราย และผู้ประกอบการคาเฟในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย “Chiang Rai Coffee & Tea Season”ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 โดยให้สิทธิแก่นักท่องเที่ยวที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าครบทุก 300 บาท ในการลุ้นรับของรางวัล บัตรโดยสารเครื่องบินไทยเวียตเจ็ท ที่พักจังหวัดเชียงราย และของรางวัลจาก ททท. สํานักงานเชียงราย กว่า 300 รางวัล โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 แห่ง (คาเฟ่) ซึ่งจะเป็น การสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบชาและกาแฟ เริ่มจากเลือกดื่มชาหรือกาแฟตามคาเฟต่างๆที่เข้าร่วม กิจกรรมครั้งนี้ แล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์การปลูกกาแฟ และไร่ชาบนดอยสูงต่างๆ ในเชียงรายที่มีอยู่ในหลาย อําเภอของเชียงราย เช่นที่ ปางขอน ดอยช้าง แม่มอญ ดอยตุง ผาอี้ ผาหมี วาวี แม่สลอง ฯลฯ เรียนรู้ตั้งแต่ กระบวนการผลิตให้ได้กาแฟคุณภาพสูง และยังได้สัมผัสวิถีชนเผ่าต่างๆในเชียงรายที่เกี่ยวข้องกับชาและกาแฟ เรียกว่าได้รับประสบการณ์จากการมาท่องเที่ยวเมืองเชียงราย เป็นอีกหนึ่ง Experience Tourism Menu การท่องเที่ยวของเมืองเชียงราย

ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงราย กล่าว เพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงราย มีจํานวนนักท่องเที่ยว และ รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ในลําดับที่ 2 ในภาคเหนือ โดยในปี 2562 จังหวัดเชียงรายมีรายได้จากการ ท่องเที่ยว 29,274 ล้านบาท และมีจํานวนผู้เยี่ยมเยือน 3,729,864 คน แยกเป็นชาวไทย 3,091,201 คน และ ชาวต่างชาติ 638,663 คน โดยมีวันพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อย ละ 54.92 และนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่าย 7,208 บาท/ทริป นักท่องเที่ยวต่างชาติมีค่าใช้จ่าย 10,824 บาท/ทริป

*** ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดเชียงราย “ Chiang Rai Coffee & Tea Season” คาดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภาพรวมในจังหวัดเชียงราย ผ่านสินค้าชากาแฟและแหล่งท่องเที่ยวอย่างอื่นอย่างดี และจะทําให้จังหวัดเชียงรายมีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย Blooming Chiang Rai : บานสะพรั่งเชียงราย ททท. สํานักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจิบชากาแฟตลอดของการจัดกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท. สํานักงานเชียงราย
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5371 7433
Facebook Fanpage: ททท.เชียงราย-พะเยา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ททท. ต้อนรับคาราวานรถยนต์ท่องเที่ยวผ่านด่านเชียงของ กระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนครบตามเป้า 7.3 ล้านคนในปี 2567
งานป๋าเวณีปีใหม่เมือง ฉบับเมืองเหนือ! | ปฏิทินสงกรานต์ 2567 (เชียงราย – พะเยา)
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
ททท.จัดกิจกรรม ​Happy​ ​Rally​ สุขทันที… ที่เที่ยวพะเยา