กรมการขนส่งทางบก เตือน!!! การซื้อขายรถมือสองไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอย

การซื้อขายรถมือสองไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอยเสี่ยงอาจเป็นรถที่ได้มาด้วยวิธีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แนะนำ!!!ควรดำเนินการด้วยตนเองในทันที ทั้งการโอนทางทะเบียนนำรถเข้าตรวจสภาพและตรวจสอบความถูกต้องของตัวรถและเอกสาร ณ สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัญหาการหลอกลวงประชาชนโดยนำรถสวมทะเบียนมาหลอกขายมักเกิดขึ้นกับการซื้อขายรถมือสองด้วย “วิธีการโอนลอย” เป็นการดำเนินการโอนรถโดยในแบบคำขอโอนมีเพียงชื่อผู้โอน (ชื่อเจ้าของรถ) และยังไม่มีการกรอกชื่อผู้รับโอนหรือกรอกแล้วแต่ยังไม่ไปจดแจ้งการโอนให้เรียบร้อยและผู้ซื้อหรือผู้รับโอนไม่นำรถไปดำเนินการตรวจสภาพรถด้วยตนเองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบกซึ่งทำให้เกิดช่องว่างให้กลุ่มมิจฉาชีพนำรถโจรกรรมมาหลอกขายได้โดยง่าย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและพิทักษ์สิทธิของประชาชนกรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ผู้ซื้อรถควรดำเนินการโอนรถด้วยตนเองและควรตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียดก่อนทำการซื้อขาย ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เข้มงวดกวดขันการตรวจสภาพรถตามรายการที่กำหนดทุกคัน เพื่อป้องกันไม่ให้รถผิดกฎหมายดำเนินการทางทะเบียนได้โดยเด็ดขาด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะมีการระงับการดำเนินการทางทะเบียนที่ไม่ถูกต้องทันที

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการซื้อ – ขาย รถมือสองทุกครั้ง ทั้งผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของรถ ตรวจสอบหลักฐานทะเบียนรถให้ครบถ้วนเพื่อการซื้อขายที่ถูกต้องโดยเฉพาะสมุดคู่มือรถฉบับจริงที่มีชื่อเจ้าของรถเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์สีรถต้องถูกต้องตรงกับรถคันที่จะซื้อขายทุกรายการตรวจสอบว่ามีการชำระภาษีรถประจำปีครบถ้วนถูกต้องหรือไม่พร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและดำเนินการตามขั้นตอนโอนทางทะเบียนรถ ณ สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียนด้วยตนเองในทันที ไม่ควรซื้อขายด้วยวิธีการโอนลอยหรือการมอบอำนาจให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายดำเนินการแทน เนื่องจากการซื้อ –ขายรถด้วยวิธีการโอนลอยโดยไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียนให้ถูกต้องในทันที อาจก่อปัญหาให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินการหมดอายุซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนได้หรือกรณีที่ผู้ซื้อไม่ดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีหรือรถเกิดอุบัติเหตุยังคงปรากฏชื่อผู้ขายหรือเจ้าของรถเดิมทางทะเบียนเจ้าของรถรายเดิมยังคงมีส่วนรับผิดชอบกับความผิดนั้นๆ ขณะที่การไม่ดำเนินการโอนทางทะเบียนทำให้ผู้ซื้อไม่อาจตรวจสอบความถูกต้องของรถได้โดยสมบูรณ์ ดังนั้น การซื้อ – ขาย รถมือสองทุกครั้งควรดำเนินการทางทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกให้ถูกต้องด้วยตนเองในทันที เพื่อความปลอดภัย สบายใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจได้ว่ารถที่ซื้อนั้นเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย กรมการขนส่งทางบก โทร.053-152076

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ชวนประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถกระบะ หมวดอักษร ผน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มี.ค.67
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย แจ้งเวลาเปิดทำการและการชำระค่าบริการ ในวันที่ 28-29 ก.ย.นี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หยุดทำการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ก.ค.2566 ถึง วันพุธที่ 2 ส.ค.2566 
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย (หมวดอักษร ขข) จำนวน 301 หมายเลข ในวันที่ 5 ส.ค.นี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคลป้ายทะเบียนรถเลขสวย ณ วัดพระธาตุดอยตุง
ชำระภาษีรถที่สินธานีฯ ได้แล้ว เริ่ม 17 มิ.ย.66 นี้