เฉลิมฉลองครบรอบ 760 ปี เมืองเชียงราย เปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 2565

28 มกราคม 2565 ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกอำเภอร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง เพื่อสมโภชองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงราย 760 ปี และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งท้ายฤดูหนาว

ในพิธีได้จัดขบวนแห่มวลชนทั้ง 18 อำเภอ เคลื่อนขบวนจากโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ ภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปะ และกีฬา ก่อนจะเข้าไปยังเวทีกลางของงานพ่อขุนฯ และเปิดงานอย่างเป็นทางการ และมอบรางวัลให้แก่อำเภอที่จัดขบวนแห่ได้สวยงามและมีความสร้างสรรค์

สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอแม่สรวย ได้รับเงิน 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับเงิน 16,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอพาน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรายวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแม่ลาว ได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากการเปิดจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พบว่าสัดส่วนรายได้ของจังหวัดเพิ่มขึ้น 80% หลังหยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิด – 19 แต่ขณะนี้ประชาชนจังหวัดเชียงรายเราได้รับวัคซีนกว่า 75% จึงอยากให้ได้ดำเนินชีวิตแบบใกล้เคียงปกติที่สุด กิจกรรมนี้จึงถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายฤดูหนาว และจากนี้จะได้เตรียมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในฤดูร้อนต่อไป

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งชายและหญิง จัดประกวดธิดาดอย จัดประกวดรำวงย้อนยุค จัดประกวดลูกทุ่งแสงสี ทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงดนตรี ทุกคืน จัดให้หน่วยงานภาครัฐจัดนิทรรศการ ออกร้าน นำผลงานดีเด่น สินค้าโอท็อป มาจัดจำหน่าย และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกสลากกาชาดไชโย ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และทำประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศลด้วย

ทั้งนี้เพื่อปฏิตามมาตรป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงาน แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชม. จากนั้นสแกน QR – CODE เพื่อลงทะเบียนเข้างาน และตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงานต้องปฏิบัติตามมาตรากรป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด