จังหวัดเชียงรายเร่งเปิดจุดจำหน่ายเนื้อสุกรเนื้อแดง 150 บาท/กก. ลดค่าครองชีพประชาชน

จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการหมูพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ครั้งที่ 2 ตามนโยบายรัฐบาล โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายและภาคเอกชน จัดจุดจำหน่าย หมูชำแหละตามโครงการหมูพาณิชย์..ลดราคา ช่วยประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อจำหน่ายเนื้อสุกรราคาไม่เกิน 150 บาท/กก. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เบื้องต้นจำนวน 5 จุด เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนในภาวะราคาสุกรที่สูงขึ้นปัจจุบัน และให้ประชาชนมีช่วงทางเลือกซื้อเนื้อสุกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ตั้งแต่วันที่ 6-31 มกราคม 2565 ดังนี้

1. ร้าน Pork shop (สาขาสหกรณ์การเกษตรแม่สรวย) อ.แม่สรวย
2. ร้านหมูอินเตอร์ (สาขาแม่จัน) อ.แม่จัน
3. ร้านหมูอินเตอร์ (สาขาพาน) อ.พาน
4. ร้านเบทาโกร หมูอนามัย (สาขาแม่จัน) อ.แม่จัน
5. ร้านเบทาโกร หมูอนามัย (สาเมือง) อ.เมือง