เชิญชวนทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย 2565 เนื่องในโอกาส 760 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงราย

*** จังหวัดเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และทุกภาคส่วนของจังหวัด กำหนดจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงรายในวันที่ 13 มกราคม 2565 (ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2) เพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบ 760 ปี การก่อตั้งเมืองเชียงราย โดยจะมีการประกอบพิธีพร้อมกันในพื้นที่ 5 โซน รอบมุมเมืองจังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น

– โซนที่ 1 ศูนย์กลางอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียชัย อำเภอเวียงเชียงรุ่ง จัดขึ้น ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)

– โซน 2 ทิศตะวันออก อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น อำเภอพญาเม็งราย อำเภอขุนตาล จัดขึ้น ณ วัดสบสม ตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ

– โซน3 ทิศใต้ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง จัดขึ้น ณ วัดรองหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน

– โซน 4 ทิศเหนือ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง จัดขึ้น ณ วัด พระธาตุดอยเวา ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

– โซนที่ 5 ทิศตะวันตก อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่ลาว จัดขึ้น ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย

โดยในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 จะเป็นการประกอบพิธีบวงสรวง เจริญพุทธมนต์ สืบชะตาเมืองเชียงราย ในเวลา 9.11 น. และในช่วงเย็นเวลา 18.00 น. จะเป็นพิธีสวดเบิก ทำบุญเมืองเชียงราย โดยกิจกรรมทั้งช่วงเช้าและบ่าย จะเริ่มขึ้นพร้อมกันทั้ง 5 โซน สำหรับพิธีสืบชะตาเมือง เป็นประเพณีของชาวล้านนา ช่วยให้เกิดสิริมงคลต่อผู้ที่เข้าร่วมพิธี และเชื่อกันว่า พิธีนี้เป็นการต่ออายุบ้านเมือง หรือต่อชีวิตคนให้มีอายุยืนยาว เป็นการเสริมบารมี สะเดาะเคราะห์ ให้พ้นจากโชคร้าย โรคาพยาธิ เพื่อรับโชคลาภ ร่ำรวย และจะมีความสุข ความเจริญ ตลอดจนขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้น

ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด