เชียงราย-สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 วันแรก

จังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 วันแรก
เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย รายงานสรุปผลการรณรงณ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวันแรก (29 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65) เกิดอุบัติเหตุ 5 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย มีสาเหตุมาจากขับรถเร็วและขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกกันน็อค


วันนี้ (30 ธ.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายอู่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยมีนายครรชิต ชมพูแดง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เลขานุการศูนย์ฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนวันแรก (29 ธันวาคม 2564) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 5 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ(Admit) 3 คน มีผู้เสียชีวิต 2 คน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมดเป็นเพศชาย ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคือ การขับรถเร็วเกินกำหนด และขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกกันน็อค โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งหมด ส่วนพื้นที่อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตคืออำเภอเมืองเชียงราย 1 ราย และอำเภอพญาเม็งราย 1 ราย อำเภอที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อำเภอเชียงของ 2 ครั้ง อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย และอำเภอพญาเม็งราย อำเภอละ 1 ครั้ง เมื่อเทียบข้อมูลวันแรกของการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง 8 ครั้ง ผู้บาดเจ็บลดลง 9 ราย ผู้เสียชีวิตมีจำนวนเท่ากับครั้งก่อน
2 ราย


ด้านนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด ซึ่งในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดตั้งด่านทั้ง 18 อำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่


โอกาสเดียวกันนี้ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการ ประชาชนพื้นที่ อ.เมือง อ.แม่จัน อ.พญาเม็งราย และ อ.เวียงชัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ด้วย