สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 18

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 18 (18th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2020) จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 14 ปี , 16 ปี และ18 ปี

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการแข่งขันได้ที่ QR CODE

ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ร่องขุ่น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย 052-029211

นางสาวแสงทิพย์ ไชยมงคล 094 – 2407129