เชียงราย ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ปีใหม่ 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 น ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย พลตำรวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท และยาเสพติด ในช่วงเทศกาลเทศกาลวันหยุดยาว ปีใหม่ 2565 ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมยานยนต์ รถยนต์ และรถจักรยาน รถตรวจการณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ร่วมกันออกปฏิบัติการตามพื้นที่ต่างๆ ในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2565 รวมไปถึงการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 2019 ตามคำสั่งและประกาศของจังหวัดเชียงราย

อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย