ผู้ค้าหวยรายย่อยเชียงรายลุกฮือหลังบอร์ดกองสลากตัดโควต้าใหม่เกรงหมดหนทางทำกิน

วันนี้ 24 ธ.ค 64 เวลา 13.00 น.ผู้ค้าหวยเสรี รายย่อย จ.เชียงราย เกือบ 300 คนพากันเดินทางมาที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกร้อง แสดงพลัง เรียกร้องให้กองสลากได้ทบทวนมติ ที่ตัดสิทธิ์หวยเสรี รายย่อย 2 แสน รายทั่วประเทศโดยทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ผ่านไปยังกองสลากจากนั้นได้พากันเดินทางไปที่ศาลากลาง จ.เชียงราย มีป้ายเขียนข้อความต่างไป เช่น กองสลากใจร้าย เราผิดอะไรตัดสิทธิ์ทำไม ทำร้ายกันทำไม ตัดสิทธิ์เหมือนประหารชีวิต เป็นต้น

นางสุมาลี คงคาสวัสดิ์ ผู้ค้าหวยรายย่อยเชียงราย กล่าวว่า การมาตัดโควต้าหวยรายย่อย เป็นการแก้ไม่ถูกทาง ตัดหนทางทำกิน ส่วนใหญ่เป็นคนชรา คนพิการก็มี ได้มาจำหน่ายก็แค่ คนละ5เล่ม ก็ไม่มาก ยังมาตัดอีก ทุกคนก็จะลำบาก โดยเชียงรายมีประมาณ 800 กว่าราย วันนี้จึงมาแสดงพลัง ทำหนังสือ พร้อมร่วมลงรสยชื่อ ให้กองสลากทบทวน มตินี้ ผ่านทางจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งต่อไปยังส่วนกลาง เชียงรายนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดฯ รับเรื่องและหนังสือ

ซึ่งวันนี้รวมพลังพร้อมกันกับทางกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด

ข่าว : แสงระวี สู้ทุกทิศ