นายอำเภอเชียงของ เปิดงานฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุข ณ ท่าเรือบั๊ค เชียงแสน

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนริมโขงเชียงของ ปี 2564-2565 การเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย Chiang Khong Best Destination

เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564-15 มกราคม 2564 ชมการแสดงเปิดงานทางวัฒนธรรมในชุด “ฟ้อนโคม” และ “การแสดงยัสโลบ” ของนักเรียนจาก โรงเรียนลูกรักเชียงของ ในการควบคุมการแสดงโดย นายเรืองเกียรติ นุธรรม กล่าวขอบคุณโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ร่วมฟังบทเพลงไพเราะกับวงดนตรี โฟล์คซองนักเรียนลูกรักเชียงของ ชมดอกไม้หลากสีสัน การตกแต่งไฟแอลอีดีในสวน การออกร้านสินค้าของดีของอำเภอเชียงของ บรรยากาศริมแม่น้ำโขง ณ ท่าเรือบั๊ค บ้านหัวเวียง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์