สนง.ตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย-ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) แจ้งข้าวนายจ้างผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ท่านสามารถจองคิวนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข้ารับการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลสำหรับกลุ่มรายงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เริ่มเข้ารับบริการตั้งแต่ 13 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม 2565

จองคิวผ่านช่องทางไลน์ Line id : 0631145156 หรือเพิ่มเพื่อนตาม QR-Code เท่านั้น