เชียงรายหารือผู้เชี่ยวชาญออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายเอกลักษณ์ประจำจังหวัด ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย

9 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดเชียงราย โดยมีนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นำผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านการแต่งกาย ร่วมหารือเพื่อออกแบบลวดลายผ้าและเครื่องแต่งกายที่สื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด ส่งเสริมการอนุรักษ์ผ้าไทย

โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงเรื่องสี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้กำหนดให้สีม่วงเป็นสีประจำจังหวัด แต่ยังไม่กำหนดให้เป็นเฉดสีเดียวกันจึงทำให้เกิดความหลากหลาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงพิจารณาลวดลายที่จะเล่าเรื่องราวของจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “สานเส้น รวมใจ สายใยผ้าเชียงราย” และที่สำคัญราคาต้องจับต้องได้ ผู้สวมใส่รู้สึกภูมิใจครอบคลุมทั้งชุดพิธีการและชุดลำลอง ซึ่งจะได้ข้อสรุปที่ตกผลึกภายในสิ้นปี 2564 นี้