7 อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย-พะเยา ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA … เที่ยวอุทยานแห่งชาติสุขใจ ปลอดภัยได้มาตรฐาน

7 อุทยานแห่งชาติในจังหวัดเชียงราย ที่ได้การรับรองมาตรฐาน SHA  

1. อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) จ.เชียงราย

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C1055

ข้อมูลติดต่อ : อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 57130

โทร. 0815951095

อีเมล์ : thamluang.nangnoncave@gmail.com

เวลาทำการ : 08.30 – 16.30

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนป่าดอยนางนอนจุดเดิ่นของพื้นที่เป็นพื้นที่เขาหินปูนเมื่อมองดูคล้ายรูปร่างผู้หญิงนอน มีจุดเด่นการท่องเที่ยวคือ ถ้ำหลวง ถ้ำพระ ถ้ำทรายทอง สระขุนน้ำมรกต หลังจากการเกิดเหตุการณฺ์กู้ภัย 13 หมูป่า เมื่อปี พ.ศ. 2561 ทำให้นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเข้ามาชมในพื้นที่  

2. อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) จ.เชียงราย

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0846 

ข้อมูลติดต่อ : 43/1 หมู่ 24 ตับเต่า เทิง เชียงราย 57160 

โทร. 0848079848 

อีเมล์ : Phuchifanalionalpark@gmail.com 

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 16.30 น.

3. อุทยานแห่งชาติขุนแจ จ.เชียงราย

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0719 

ข้อมูลติดต่อ :  192 ม.7 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260 

โทร. 0843665213 

อีเมล์ : khunchae.np@gmail.com 

เวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น. 

สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยพื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ ตลอดจนภูเขาสูงชัน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกันไปมีที่ราบน้อยทางทิศตะวันออก ซึ่งลักษณะเป็นแอ่งกระทะความลาดชันของพื้นที่ส่งนใหญ่จากต่ำไปสูงในแนวตะวันออก-ตะวันตก ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 600-2,000 เมตร จุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติขุนแจ คือ ดอยลังกาหลวง

4. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง จ.เชียงราย

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0704 

ข้อมูลติดต่อ :  หมู่ที่ 10 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย แม่เย็น พาน เชียงราย 57280 

โทร. 0819602456 

อีเมล์ : doiluang-2551@hotmail.com 

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.30 น.

5. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C1049 

ข้อมูลติดต่อ :  หมู่ 6 บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160 

โทร. 0956900605 

อีเมล์ : doiphunang@outlook.com 

เวลาทำการ : จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. 

น้ำมีสีเขียวมรกต เป็นน้ำตก 2 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 10 เมตร ลึก 6 เมตร กว้าง 40 เมตร ชั้นที่ 2 สูง 3 เมตร ลึก 4 เมตร กว้าง 20 เมตร บริเวณโดยรอบครอบคลุมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เป็นพรรณไม้ในป่าดิบแล้ง มีน้ำไหลตลอดปี

6. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม 

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0558 

ข้อมูลติดต่อ :  หมู่ 8 แม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130 

โทร. 0932653035 

อีเมล์ : maepuem.np@hotmail.co.th 

เวลาทำการ : อาทิตย์-จันทร์ เวลา 08.00-18.00 น. 

อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ได้ดำเนินการสำรวจและจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 97 ก นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 120 ของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 7 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และ อำเภอเมือง อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีเนื้อที่ประมาณ 350.825 ตร.กม. หรือ 219,266 ไร่ อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ตั้งอยู่ ณ บริเวณริมอ่างเก็บน้ำแม่ปืม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ประกอบด้วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืม จำนวน 3 หน่วย และจุดสกัด 1 หน่วย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่ 1 (ป่าแดงงาม) บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 8 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่ 2 (ห้วยพญาเก๊า) บ้านโป่งฮึ้งใต้ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปืมที่ 3 (ห้วยหลวง) บ้านเด่น หมู่ที่ 6 ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย จุดสกัดบ้านสันป่าส้าน บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนที่ 1 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาสูงชัน และมีพื้นที่บนเขาน้อยมาก ความยาวจากทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 27 กิโลเมตร จุดที่สูงที่สุดจะอยู่ทางด้านทิศเหนือ มีความสูงตั้งแต่ 403-936 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนที่ 2 ลักษณะภูมิประเทศเป็นแบบภูเขาสูงชันทอดตัวยาวจากทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร และเป็นต้นกำเนิดของลำห้วยแม่ปืม ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี จุดสูงที่สุดอยู่บริเวณทางด้านทิศเหนือ มีความสูงตั้งแต่ 403-978 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะภูมิอากาศ อุทยานแห่งชาติแม่ปืมมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม 6-12 องศาเซลเซียส ปกติฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้เฉลี่ยประมาณ 1,550 มิลลิเมตรต่อปี พืชพันธุ์และสัตว์ป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปืมประกอบด้วยป่าที่แตกต่างกันถึง 4 ประเภท คือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจ ป่าดิบแล้ง และป่าสนผสมเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ชิงชัน เต็ง รัง เหียง พลวง สนสองใบ และไม้วงศ์ก่อ เป็นต้น ด้วยความหลากหลายของพืชพรรณทำให้พบสัตว์ป่าประเภทนกอยู่เป็นจำนวนมากกว่า 40 ชนิด เช่น เป็ดแดง นกเขาเขียว นกเขาใหญ่ นกปีกลายสก๊อต นกเปล้าธรรมดา นกปรอดเหลืองหัวจุก นกกระปูดใหญ่ และเหยี่ยวดง นอกนั้นก็มีสัตว์ป่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เก้ง หมูป่า กระจง และกระรอก เป็นต้น

7. อุทยานแห่งชาติภูซาง 

หมายเลขตราสัญลักษณ์ : C0514 

ข้อมูลติดต่อ :  อุทยานแห่งชาติภูซาง 146 หมู่ 8 ภูซาง ภูซาง พะเยา 56110 

โทร. 0932935099 

เว็บไซต์ : www.dnp.go.th

อีเมล์ : phusang.np@hotmail.co.th 

เวลาทำการ : 08.00 – 17.00 น. 

น้ำตกน้ำอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทย

ตรวจสอบอุทยานแห่งชาติที่ได้รับ SHA สถานที่อื่นๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
https://web.thailandsha.com/shalists?type=3&province&keyword=อุทยานแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รวมรายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA , SHA+ จังหวัดเชียงราย 603 แห่ง
อุทยานฯ ชี้เข้าถ้ำหลวงเก็บคนละ 950 บาท ต้องจ้างคนนำคนดูแล 5 คน อุปกรณ์ป้องกันเพียบ ปากถ้ำถึงโถง1 ยังฟรี!
วันนี้ | รอบปฐมฤกษ์เข้าโถง 2 โถง 3 ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน กับ “กิจกรรมตามรอยหมูป่า” ในพิธีเปิดงานหนาว….นี้ เที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ
15 ธ.ค.นี้ | กรมอุทยานฯ เตรียมจัดงาน “Thailand Winter Festival” 77 จังหวัดทั่วไทย ที่ #ถ้ำหลวง เปิดให้ชมปฏิบัติการโถง 3 ครั้งแรก!!
ประกาศ งดนำรถยนต์ส่วนตัวขึ้นอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ) ช่วงวัดหยุดสำคัญ
ภูชี้ฟ้าเชียงรายเตรียมรับฤดูกาลท่องเที่ยว คาดคนเที่ยวมากกว่าปีก่อน