เชิญชวนผู้สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย “๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น”

ชวนผู้สนใจส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่น เข้าร่วมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของ จ.เชียงราย

๑ จังหวัด ๑ เมนู เชิดชูอาหารถิ่น

เชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

  • โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สามารถส่งแบบเสนอรายการอาหารเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือก ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม) เลขที่ ๕๙๐ หมู่ ๒ ถนนเลี่ยงเมืองตะวันตก ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ (ในวันและเวลาราชการ)

โทรศัพท์ : ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๖๙

โทรสาร : ๐๕๓ ๑๕๐ ๑๗๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chiangrai.culture002@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแบบเสนอรายการอาหารและได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/14lJLG4RS_HtEylHQhTMO10xv4wYKe2bv

สอบถามข้อมูล นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ โทร. ๐๘๑ ๘๗๔ ๒๐๑๗ **

สนง.วัฒนธรรม เชียงราย
https://www.facebook.com/photo?fbid=984370306666433&set=a.966677361769061

#ThailandBestLocalFood #TheLostTasteรสชาติที่หายไป #๑จังหวัด๑เมนูเชิดชูอาหารถิ่น #อาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1
จังหวัดเชียงราย จัดการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทย ผ้าถิ่น ผ้าชาติพันธุ์ ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงราย ประจำปี 2567
จังหวัดเชียงราย จัดพิธีส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
ชวนผู้ประกอบการร้านอาหารหรือผู้ที่สนใจ ส่งเมนูอาหารและขนมพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือก “เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดเชียงราย (1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น)
ขอเชิญเที่ยวงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง” 26-28 ก.ค.นี้