พร้อมแล้ว!! เปิด “ถนนคนเดินเชียงราย” ต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ 4 ธันวาคม 2564 (วันพรุ่งนี้)

เปิดพรุ่งนี้   ถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก”
วันเสาร์ ที่ 4 ธ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 16.00- 22.00 น.
ณ ถนนธนาลัย บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

..ช่วงนี้เชียงรายบ้านเราอากาศเย็นสบาย ไปเดินเที่ยวซื้อของกินของใช้ ช่วยกันอุดหนุนสินค้าพ่อค้าแม่ค้าบ้านเรากันด้วยนะคะ …

….

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมชี้แจงมาตรการในการจำหน่ายสินค้ากับผู้ประกอบการทั้ง 4 โซน เพื่อแจ้งมาตรการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด โดยผู้ประกอบการ ผู้ช่วยขาย ลูกจ้าง และแรงงานต่างด้าว ต้องได้รับวัคซีนครบ จำนวน 2 เข็ม และให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน  หากรับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่ได้รับวัคซีนไม่อนุญาตให้เข้ามาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โดยเด็ดขาด ให้มีการเริ่มจำหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 16.00 ถึงเวลา 22.00 น. ผู้ประกอบการทุกรายรายต้องยินยอม และให้ความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ มีมาตรการจัดให้มีทางเข้าและออกอย่างจำกัด เพื่อให้มีจุดคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปภายในถนนคนเดิน  โดยกำหนดให้มีจำนวน 8 จุด ได้แก่ 
#จุดที่1.สามแยกหนองสี่แจ่ง 
#จุดที่2.สามแยกพระพรหม 
#จุดที่3.ด้านข้างสวนตุงและโคม (AUA) 
#จุดที่4. แยกศาลจังหวัดเชียงราย 
#จุดที่5.หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ 
#จุดที่6. สี่แยกหมอประจักษ์
#จุดที่7. แยกธนาคารออมสิน 
#จุดที่8. แยกสวนตุงและโคม (ฝั่งทิศเหนือ)

อย่างไรก็ตาม  เพื่อสร้างสีสันให้กับกิจกรรมได้กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกร้านค้าได้จัดแต่งร้านโดยเน้นเอกลักษณ์แบบล้านนาและขอให้ทุกคนแต่งกายชุดพื้นเมือง ไม่แสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพต่อนักท่องเที่ยวและแต่งกายล่อแหลมอนาจาร  ห้ามจำหน่ายบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ฯลฯ รวมทั้งยังมีข้อกำหนดปลีกย่อยอื่นๆ เพื่อให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ

สอบถามเพิ่มเติม เทศบาลนครเชียงราย โทร. 053711333

**อ่านเรื่อง : ถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ทุกเย็นวันเสาร์ เวลา 16.00-22.00 น.

** ดูบน Facebook : https://www.facebook.com/crfocus/posts/4716613048375018

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จุลศักราช 1386” และถนนสันโค้งคนเล่นน้ำนครเชียงราย และแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ ชุมชนสันโค้งน้อย เตรียมจัดงานสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียงเจียงฮาย
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836 นครเชียงราย” ชวนเล่นน้ำสงกรานต์สันโค้ง ถนนคนเล่นน้ำ
“ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1836” ขอเชิญร่วมสืบสานสรงน้ำพระ สักการะพญามังราย และแห่ไม้ค้ำสรี 12 เม.ย.2567
เทศบาลนครเชียงรายลงพื้นที่ “กาดหลวง” เตรียมปรับพื้นที่เพิ่มตลาดสดน่าซื้อ ตลาดสดสะอาด
“เปลี่ยนจุดขึ้นรถรางและรถโค้ชไฟฟ้า” นำเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย