สวดมนต์ข้ามปี | วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงเชียงราย

สวดมนต์ข้ามปี | วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงเชียงราย

  • วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
สวดมนต์ข้ามปี | วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงเชียงราย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

สอบถามเพิ่มเติม 053-744523

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพกิจกรรม | ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567
23-24 มีนาคม 2567 | งานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2567 “2006 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้าไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง “๒๐๐๖ ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”
ขอเชิญร่วม “สืบฮีต โตยฮอย น้อมปูจาพระธาตุเจ้าจอมทอง” ในงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567
ประมวลภาพ งานวัฒนธรรมสร้างบ้านแปงเวียงพญามังรายหลวง 762 ปี เมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี