เชียงราย มีผู้สนใจลงทะเบียนหนี้นอกระบบจำนวนมาก พบว่ามีมูลค่าหนี้กว่า 20 ล้านบาท

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จ.เชียงราย

วันนี้ (4 ธันวาคม 2566) นายลิขิต มีเสรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-3 ธันวาคม มีประชาชนทั้ง 18 อำเภอทั่วทั้งจังหวัดมาลงทะเบียนลงทะเบียนทั้งลงผ่านระบบออนไลน์ และไปลงทะเบียนด้วยตนเอง จำนวน 529 ราย มูลค่าหนี้กว่า 20 ล้านบาท โดยทางนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เน้นย้ำให้ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ตลอดจนชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ที่ผ่านมายังไม่มีรายใดที่ได้รับบผลกระทบที่รุนแรง

ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ จ.เชียงราย

เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภออื่นๆ ของจังหวัดเชียงราย ทยอยเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลเรื่อยๆ โดยล่าสุดจนถึงเช้าวันนี้ (4 ธ.ค. 66) ที่อำเภอแม่สายพบว่ามีผู้เข้าไปลงทะเบียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สายแล้วประมาณ 30 คน มูลค่าหนี้ประมาณ 400,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย : ข่าว