ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับภาคเอกชนและทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ“สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา”  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพะเยาด้วยแคมเปญ      “สุขทันที…ที่เที่ยวพะเยา” เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดพะเยา พร้อมประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ      โดยส่งมอบความสุขและความทรงจำที่ดีในทุกการเดินทาง ใน 4 เส้นทางแห่งความสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยาในฤดูกาลที่องเที่ยว 2566 เป็นต้นไป

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ตามทิศทางแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปี 2567 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพ ทั้งคนไทยและต่างชาติ และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้แก่นักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) โดยนำจุดแข็งด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ด้วยพลังของ soft power เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ ททท.สำนักงานเชียงรายรับผิดชอบทั้งจังหวัดเชียงราย และพะเยาในส่วนของจ้งหวัดพะเยามีสถานการณ์การท่องเที่ยวที่มีการเติมโตที่ดี หลังจากสถานการณ์โควิต 19 โดยในปี 2565 พะเยามีผู้เยี่ยมเยือนรวม   977,460  คน (เพิ่มขึ้น 210.29 %) รายได้ 1,835 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 233.76 %) จากปี 2564 สำหรับในช่วงมกราคม-กันยายน 2566 มีผู้เยี่ยมเยือน 725,598 คน รายได้ 1,631 ล้านบาท ( เพิ่มขึ้น 17.55 %) จากปี 2565  จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในเมืองรองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอารยธรรมเก่าแก่ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม  ภูเขา แม่น้ำ ทุ่งนา ป่าไม้ที่เขียวขจี   โดยเฉพาะบรรยากาศริม“กว๊านพะเยา เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่ครั้งหนึ่งต้องมาสัมผัสกับบรรยากาศร่มรื่น ชิมมอาหารอร่อยจากร้านอาหารที่มีอยู่มากมายเรียงรายโดยรอบกว๊านพะเยา มีความงดงามของสถานที่ชมทะเลหมอกดอยหนอกและภูลังกา รวมไปถึงวัดดังเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตาชวนมาให้สัมผัส อีกทั้งยังมีคาเฟ่สวยๆ และมีที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจอีกมากมาย ทั้งในตัวเมือง และต่างอำเภอ จังหวัดพะเยาจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเดินทางมาเติมเต็มความสุข เติมพลังให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง

 ในปีงบประมาณ 2567 นี้ ททท. สำนักงานเชียงราย มีแผนที่จะดำเนินการจัดโครงการ “เที่ยวพะเยา…สุขทันใจสร้างได้ไม่ต้องรอ” ( Phayao Instant Happiness Moment) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก สร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น โดยชูความสุขในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างประสบการณ์ใหม่ที่มีคุณค่าและยั่งยืนให้แก่นักท่องเที่ยว  โดยส่งมอบความสุขและความทรงจำที่ดีในทุกการเดินทาง นำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยว 4 เส้นทางแห่งความสุขในพื้นที่จังหวัดพะเยา (สุขกาย (Nature), สุขใจ (Faith), สุขในวิถี (Local), สุขในอาหารอร่อย (Tasty)) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านช่องทางในการสื่อสาร Online และจัดกิจกรรม Agent /Media FAM Trip นำสื่อมวลชนและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเพื่อออกแบบเส้นทางและนำไปเสนอขายเป็นแพ็คเก็จท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามายังพื้นที่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย  โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “สุขทันที….ที่เที่ยวพะเยา” ในวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566  ณ ร้านนิทานบ้านต้นไม้  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยนำคณะสื่อมวลชนในจังหวัดพะเยา และเชียงใหม่  ประมาณ ๓๐ คนประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมฯ และผู้ประกอบการภาคเอกชน, หน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยาอีก ๓๐ คน รวม ๖๐ คน ภายในงานจะมีกิจกรรมออกบูทนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยว นำเสนอ 4 เส้นทางแห่งความสุข และกิจกรรม lucky Draw ลุ้นรางวัลจาก ททท.หลายรายการ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทาง กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น ททท.สำนักงานเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดพะเยา, หอการค้าจังหวัดพะเยา, สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา, ชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยา และ YEC จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันแคมเปญด้านการตลาดเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในห้วงเดือนธันวาคม 2566 จึงถึงเดือนเมษายน 2567  อาทิเช่น กิจกรรม Phayao Road Trip Check-in เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเช็คอินท่องเที่ยว 4 เส้นทางแห่งความสุข รับของที่ระลึกและสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – เมษายน 2567 , เชิญชวนนักท่องเที่ยวสายศรัทธาร่วมกิจกรรม Rally ท่องเที่ยวค้นหาความสุขใจ และ เช็คอิน ชม แชร์ ชวน ในแอปพลิเคชัน Tripniceday รับแลกของที่ระลึก และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย  ในช่วงงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 และกระตุ้นการท่องเที่ยวพะเยาในช่วงกรีนซีซั่นด้วยกิจกรรมพิเศษต่างๆ ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อมอบส่วนลดและสิทธิพิเศษ ในช่วงพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 นี้ด้วย

 

ททท. สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดินทางมาสัมผัสกับการความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว ใน 4 เส้นทางแห่งความสุข  ภายใต้แคมเปญ “สุขทันที….ที่เที่ยวพะเยา” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย , www.checkinphayao.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ชวนร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “หนึ่งเดียวในโลก” ในงานประเพณี “เวียนเทียนทางน้ำกลางน้ำกว๊านพะเยา” 2567 ครั้งที่ 50
เย็นนี้ วันสุดท้าย!! ..บรรยากาศการแสดง “โขนกลางแปลง” เมื่อวานนี้จัดได้ยิ่งใหญ่ ใกล้ชิดคนดู อลังการสมการรอคอย.. ไปดูกันได้ที่ งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติ สิงห์ปาร์คเชียงราย
ไปเที่ยวกันนะ งาน “อิ่วเมี่ยนโลก” พะเยา (16-18 ก.พ.นี้) .. แวะบูท ททท. มีแจกคูปองส่วนลดเน้ออ..
2 มี.ค.นี้ ชวนไปม่วนกับคอนเสิร์ตส่งท้ายลมหนาว “ฮักม่วนมิวสิค ครั้งที่ 1” พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย
จังหวัดเชียงราย จัดแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี
ภาพสีสันบรรยากาศ “พิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเชียงราย ขบวนพาเหรดแฟนตาซี 2024” ณ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย