ททท.สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนร่วมงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” เชียงราย-พะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานประเพณีลอยกระทง หรืองาน”ยี่เป็ง” พื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 มีกิจกรรมที่จัดขึ้นหลากหลายพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกไปร่วมงานเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงราย และพะเยาในต้นฤดูกาลท่องเที่ยวนี้

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทย จัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี     ซึ่งในปีนี้วันลอยกระทงจะตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 งานประเพณีลอยกระทง หรือทางภาคเหนือ (ตอนบน) จะเรียกว่า ประเพณี “ยี่เป็ง”หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งตรงกับเดือนสิบสองในแบบไทย เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่งดงาม แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ  โดยเฉพาะการตระหนักถึงคุณค่าทางสายน้ำ ที่เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต เป็นการบูชาขอขมาพระแม่คงคา และเชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเสมือนการลอยความทุกข์ ความโศกโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้พ้นไปจากตัวเอง โดยการลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง ซึ่งรูปแบบประเพณีลอยกระทงส่วนใหญ่จะมีพิธีกรรมการลอยกระทง พิธีบูชาพระพุทธคุณ การประดับประทีบโคมไฟยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริง  ชาวเหนือจะนิยมประดิษฐ์และปล่อยโคมลอย หรือ “ว่าวควัน” เพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตที่ชาวเหนือให้ความเคารพ และเชื่อว่าทรงมีอิทธิฤทธิ์สามารถปราบพญามารได้ มีการประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนจากวัสดุที่หาง่ายตามธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วยและดอกบัวมาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียนและดอกไม้เครื่องสักการะบูชา นำไปลอยน้ำในคืนพระจันทร์เต็มดวง สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงในภาคเหนือมีหลายแห่งมีกิจกรรมแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ อาทิเช่น  มีการจัดการประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ประกวดกระทงลอยน้ำ กระทงสาย และกระทงไฟ มีกาดมั่วคัวแลงชิมอาหารพื้นบ้าน การขายสินค้า OTOP  และมีการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม รำวงย้อนยุค งานเฉลิมฉลองในช่วงตอนกลางคืน

สำหรับงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ประจำปี 2566  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นหลายแห่งในทุกอำเภอ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไป จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาร่วมงานเฉพาะที่เป็น High Light บางแห่งที่แนะนำ ดังนี้

จังหวัดเชียงราย

ชื่องานวัน/เดือน/ปีสถานที่จัดงานกิจกรรม
เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566  ป๋าเวณียี่เป็ง เทศบาลนครเชียงราย     26-28 พ.ย.2566     ณ หลังวัดฝั่งหมิ่น (สวนสาธารณะ ริมกก)– กระทงใหญ่อลังการกลางแม่น้ำกก – ประกวดขบวนกระทงใหญ่   – การประกวดหนูน้อยนพมาศ/เทพีนพมาศ/นางนพมาศมหาชน – ลอยสะเปาสะเดาห์เคราะห์/กระทงสาย – เวที่สร้างสรรค์เด็กและเยาวชน และกิจกรมมอื่นๆอีกมากมาย สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลนครเชียงราย โทร 053-711333
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 “โกมลอยเกี๋ยงเป็งตี้ฮิมโขง”27 พ.ย.2566  ณ ท่าผาถ่าน อ.เชียงของ จ.เชียงราย– ประกวดนางนพมาศ – ขบวนกระทง – การแสดงศิลปวัฒนธรรม สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โทร. 0-5379-1171
งานประเพณีลอยกระทง ป๋าเวณียี่เป็ง เมืองเชียงแสน          “สืบสานตำนานยี่เป็ง ลอยกระทง ๔ ชาติ ประทีบบ้านล้านดวง”  27-28 พ.ย.2566ณ ถนนริมโขง หน้า ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย– ชมขบวนการประกวดขบวนรถกระทงบุปผาชาติ – ชมกระทงสายในแม่น้ำโขง – ขบวนแห่เรือไฟประจำปี – ชมโคมประดับเมืองเชียงแสน – ประกวดหนูน้อยนพมาศ/นางนพมาศ – ชมการปล่อยโคมลอย โคมไฟ การจุดประทีป 1000 ดวงสุดอลังการ – ตลาดชุมชนริมฝั่งโขง จำหน่ายกระทง สินค้าและอาหาร สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 053-777081
  จังหวัดพะเยา   
ชื่องานวัน/เดือน/ปีสถานที่จัดงานกิจกรรม
งานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงที่กว๊านพะเยาปี2566เทศบาลเมืองพะเยา   26-27 พ.ย.2566     ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา– รับชมการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็ก – รับชมการแสดงบนเวที โดยคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา -รับชมขบวนแห่กระทงอันวิจิตรตระกาลตาจากชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 15 ชุมชน (โดยจะตั้งขบวน ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา เดินไปตามถนนเลียบชายกว๊านไปจนถึงหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง) -รับชมการประกวดนางนพมาศ จากชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 15 ชุมชน – รับชมการแสดงบนเวที โดยคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลเมืองพะเยา โทร   054-483908
งานเทศกาลลอยกระทงพะเยาปี 2566 “ต๋วยฮี๊ต ตามฮอย สืบสายนทีเทศบาลตำบลแม่ใจ”  26-27 พ.ย.2566หนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา– การประกวดกระทง – การประกวดหนูน้อยนพมาศ – การประกวดนางฟ้าจำแลง – การประกวดร้องเพลง – ขบวนแห่สุดอลังการจาก 11 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลตำบลแม่ใจ โทร   054-499040
 งานประเพณียี่เป็งไหว้สา ม่อนพญานาคราช อาณาจักรภูกามยาว      25-27 พ.ย.2566วัดป่าพุทธชิน-วงศาราม (ม่อน-พญานาคราช) อ.ภูกามยาว      จ.พะเยา– การประกวดร้องเพลงจากชุมชน 41 หมู่บ้าน – ประกวดนางนพมาศ – ประกวดกระทง – ชมขบวนแห่กระทง – ชมรำวงย้อนยุค สอบถามเพิ่มเติม : วัดป่าพุทธชินวงศาราม 093-145-4475
งานประเพณีลอยกระทง  “ฮ่องจ้างมหานที ป๋าเวณียี่เป็งดอกคำใต้”27-28 พ.ย.2566ตลาดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา– การประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ – การประกวดกระทงไฟ และขบวนแห่กระทงใหญ่ – การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา – การแสดงดนตรีลูกทุ่ง สอบถามเพิ่มเติม : เทศบาลดอกคำใต้ 054-491490 ต่อ23

นักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจจะมาร่วมงานประเพณี ลอยกระทง หรืองาน “ยี่เป็ง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในช่วงเวลานี้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อากาศเริ่มหนาวเย็น และน้ำในลำคลองขึ้นสูงเต็มตลิ่ง ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย ในปีนี้เทศบาลนครเชียงรายได้รังสรรค์พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) จัดงานป๋าเวณียี่เป็งนครเชียงราย ประจำปี 2566 สุดอลังการคงเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยเชิญชนนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ร่วมแต่งกายแบบล้านนาจัดส่งคลิป Tiktok เข้าประกวดชิงรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ ยังมีท่าน้ำหลายแห่งอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้เลือกในการลอยกระทง อาทิเช่น ท่าน้ำขัวพญามังราย (อาคารเทิดพระเกียรติฯ), ท่าน้ำขัวพญามังราย (ชุมชนบ้านใหม่), ท่าน้ำเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน), ท่าน้ำสวนสาธารณะเกาะลอย,สวนสาธารณะริมน้ำกกท่าน้ำวัดฝั่งหมิ่น, ท่าน้ำสวนสาธารณะริมน้ำกกชุมชนร่องเสือเต้น, สวนสาธารณะริมน้ำกกท่าน้ำชุมชนป่าแดง ฯลฯ

และในต่างอำเภอที่จัดงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ได้จัดตกแต่งสถานที่ จุดประทีป ประดับโคมไฟ สว่างไสว งดงาม โดยเฉพาะในอำเภอเชียงแสน ปีนี้ ทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้โครงการ “สืบสานตำนานยี่เป็ง ลอยกระทง 4 ชาติ ประทีบบ้านล้านดวง” เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี เตรียมเสนองานประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษย์ชาติ ให้ (UNESCO) ยูเนสโก ประกาศเป็น”ลอยกระทง” ในบัญชีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมนุษย์ชาติในปี พ.ศ.2567 และสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัฒนธรรมสายน้ำโขงร่วมกัน ได้แก่

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน ปีนี้งานเทศกาลลอยกระทงอำเภอเชียงแสน มีกำหนดจัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการ มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การประกวดขบวนรถกระทงบุปผาชาติ แต่งกายด้วยชุด 4 ชาติ และชาติพันธุ์, ประกวดนางนพมาศ/หนูน้อยนพมาศ, กิจกรรมลานวัฒนธรรมสาธิต ถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเรือไฟพี่น้องไทยลาว, การปล่อยโคมลอย, โคมไฟ,การจุดประทีปพันดวงในเมืองเก่าเชียงแสน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

และอำเภอเชียงของ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ ท่าผาถ่านติดริมแม่น้ำโขง ท่านจะได้พบกับบรรยากาศการลอยกระทงแบบล้านนาริมฝั่งน้ำโขง ชมกระทงไฟและกระทงสายส่องแสงสว่างไสวอย่างสวยงามริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ ชมดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม  ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้าน  สนุกสนานไปกับกิจกรรมเดินออกกำลังกายบริเวณระเบียงโขง ขมการการประดับแสงไฟยามค่ำคืน เป็นอีกหนึ่ง High light ที่ชวนทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศ 2 ประเทศริมฝั่งโขง ทั้งฝั่งไทยและ สปป.ลาว

          ในส่วนการจัดงานประเพณีลอยกระทง หรือ “ยี่เป็ง” ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา จัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา มีการตกแต่งสถานที่ ประดับไฟต้นไม้ โคมไฟ ส่องแสงอย่างงดงาม บริเวณท่าน้ำสำหรับลอยกระทงและเลียบชายกว๊านพะเยา นอกจากทางเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงกว๊านพะเยาปี 2566 อาทิเช่น ขบวนแห่กระทงอันวิจิตรตระการตา จากชุมชนเทศบาลกว่า 15 ชุมชน, การประกวดนางนพมาศ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมาย และในพื้นที่ต่างอำเภอ  ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบุญครั้งใหญ่ในพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566, ชมการประกวดนางนพมาศม่อนพญานาคราช, ชมขบวนแห่กระทง, การประกวดร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย และพิธีลอยกระทงบูชาพระแม่คงคาบริเวณสระมุจลินท์ ณ วัดม่อนพญานาคราช อำเภอภูกามยาว  ขมการประกวดกระทงไฟและขบวนแห่งกระทงใหญ่, การประกวดหนูน้อยนพมาศและนางนพมาศ และการแสดงดนตรีลูกทุ่ง ตลาดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้  ชมขบวนแห่สุดอลังการ จาก 11 ชุมชนการประกวดหนูน้อยนพมาศ, การประกวดนางฟ้าจำแลง, การประกวดร้องเพลง และร่วมลอยกระทงในบรรยากาศล้านนาบริเวณหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

              ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานประเพณีที่ดีงาม และพร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมือง นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายได้ มาร่วมงานลอยกระทงในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5371 7433, 0 5374 4674-5 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ค้นหาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเขียงรายได้ที่เพจ Facebook : ททท.สำนักงานเชียงราย  และเว็บไซต์ www.tourismchiangrai-phayao.com, www.checkinphayao.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ – 26 ก.ค.67 | “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 2 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า ..
อัพเดท! ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย – พะเยา [ เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 ]
งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง 26 – 28 กรกฎาคมนี้
งานเทศกาลส้มโอ และของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2567
ภาพบรรยากาศ “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1 ..แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อเจ้า 17-19 ก.ค.นี้ ..
เริ่มเย็นนี้ | แวะไปแอ่ว ชิม ช้อปกันเน่อออ.. “กาดวัฒนธรรม ริมน้ำกก” กาดฝั่งหมิ่น ครั้งที่ 1