กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย อ.เชียงของ คว้าเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา”

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมี พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน เฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณใจความสำคัญว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปรากฏภาพที่ประชาชนคนไทยทุกคนมิลืมเลือนที่พระองค์พระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม โดยผู้สมัคร คือ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าทั่วประเทศ ส่งผ้าและงานหัตถกรรมเข้าประกวดทั้งสิ้น 7,086 ชิ้น แบ่งเป็นประเภทผ้า 6,290 ผืน และงานหัตถกรรม 796 ชิ้น โดยผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประเภทผ้า 65 ผืน และงานหัตถกรรม 10 ชิ้น”

ผลการตัดสินการประกวดฯ จำแนกเป็นประเภทผ้า 14 ชนิด รวม 65 ผืน ดังนี้ 1) ผ้ายกเล็ก รางวัลเหรียญทอง นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ 2) ผ้ายกใหญ่ รางวัลเหรียญทอง นางดารณี ใจตื้อ กลุ่มดารณีไหมไทย จ.ลำพูน 3) ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ รางวัลเหรียญทอง นางสมเพียร จรรยาศิริ กลุ่มทอผ้าไหมมงคลบ้านโคกล่าม หมู่ 10 จ.มหาสารคาม 4) ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ รางวัลเหรียญทอง นายอ่อนสี อินทร์เพ็ง กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านตานบ จ.สุรินทร์ 5) ผ้าเทคนิคเกาะ/ล้วง รางวัลเหรียญทอง น.ส.กิ่งแก้ว วงศ์ชัย กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จ.เชียงราย 6) ผ้าหมี่ข้อ/หมี่คั่น รางวัลเหรียญทอง นายเนติพงศ์ กระแสโสม กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและผ้ามัดหมี่บ้านโปร่งมีชัย จ.ชัยภูมิ 7) ผ้าแพรวา รางวัลเหรียญทอง นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ 8 ) ผ้าชาติพันธุ์ รางวัลเหรียญทอง นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง คัวฮอม กลุ่มหนานเอฟผ้าจก ไทยยวนราชบุรี จ.ราชบุรี 9) ผ้าบาติก/มัดย้อม/เขียนเทียน รางวัลเหรียญทอง นายธณกร สุขเมตตา มีดีนาทับ จ.สงขลา 10) ผ้าบาติกพระนามาภิไธย รางวัลเหรียญทอง น.ส.ฮัสสือเม๊าะ ดอมะ วิสาหกิจชุมชนยาริง บาติก จ.ปัตตานี 11) ผ้าขิด รางวัลเหรียญทอง นางจันทร์ทัน พรมแพน กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ.อุดรธานี 12) ผ้าจก/ผ้าตีนจก รางวัลเหรียญทอง นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 13) ผ้าเทคนิคผสมพื้นเมือง รางวัลเหรียญทอง นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 14) ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ รางวัลเหรียญทอง นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ จ.หนองบัวลำภู

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย