ประเพณีโล้ชิงช้า อาข่า “ดอยผาหมี” | 23 – 26 สิงหาคม 2566

18 ส.ค. 2023 07:00:00
710

เชิญเที่ยวงานประเพณีโล้ชิงช้าดอยผาหมี ปีนี้งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 (ตรงกับงานโล้ชิงช้าบ้านผาฮี้)

งานประเพณีโล้ชิงช้าดอยผาหมี อ.แม่สาย จ.เชียงราย
งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่าดอยผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และบ้านผาหมี ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานโล้ชิงช้าบ้านผาหมี ในระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2566

** โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมและการแสดง เฉพาะในวันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป **

วันที่ 23 วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

วันที่ 24 วันสร้างเสาโล้ชิงช้า

วันที่ 25-26 วันโล้ชิงช้า (นักท่องเที่ยวสามารถร่วมโล้ชิงช้าได้)

ภายในกิจกรรมพบกับการแสดงชนเผ่าอาข่า การแข่งขันโล้ชิงช้า ประเภทผาดโผน ประเภทสวยงาม การประกวดขับร้องซออาข่าโบราณ สินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และนิทรรศการวัฒนธรรมอาข่า ฯลฯ

*การแต่งกาย ชุดชนเผ่า ชุดอาข่า

งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี

ประวัติความเป็นมา #งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี . จัดทำโดย งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

โพสต์โดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ เมื่อ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2023

คลิปประวัติความเป็นมา งานโล้ชิงช้าอาข่า บ้านผาหมี โดย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.เวียงพางคำ 053-646-569 ต่อ 22

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภาพบรรยากาศ งานประเพณีโล้ชิงช้าอาข่า “บ่อง ฉ่อ ตุ๊” บ้านแสนสุข อ.แม่จัน ประจำปี 2566
จุดจอดรถรางให้บริการรถรับ-ส่ง ผู้มาร่วมงาน Chiang Rai Fashion to The World “Fashion on The Road” วันที่ 1 – 2 กันยายน นี้
2 ก.ย.66 | ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ( พิธีเปิดกาดไตลื้อศรีดอนชัย และพิธีกล่อมฝ้ายจัยยะมงคล )
นับถอยหลังสู่ “Fashion on the Road” | 1-2 ก.ย.66 นี้ ที่หน้าด่านพรมแดนแม่สาย
งานเทศกาลโล้ชิงช้า “ดอยแม่สลอง” กระทุ้งกระบอกไม้ไผ่ “บ่อ ฉ่อง ตุ๊” | 9-10 กันยายน 2566
เปิดแล้ว!! งานเทศกาลส้มโอและของดีอำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2566 พี่น้องฝั่งลาวข้ามมาเที่ยวคึกคัก